Aphilion is een vermogensbeheerder die in 2000 werd opgericht door Jan Holvoet en Nico Goethaels, twee ex-managers van KBC Asset Management. "Van meet af wilden ze hun inspanningen toespitsen op het beheer van één internationaal aandelenfonds", zegt Xavier Boussemaere, die in 2014 bij de groep kwam. Aphilion heeft vier medewerkers. De belangrijkste troef van de vermogensbeheerder is de kwantitatieve aandelenselectie van zijn sterfonds Aphilion Q2 - Equities, dat meer dan 100 miljoen euro beheert. Morningstar geeft het product al jaren een rating die schommelt tussen vier en vijf sterren. De voorbije tien jaa...

Aphilion is een vermogensbeheerder die in 2000 werd opgericht door Jan Holvoet en Nico Goethaels, twee ex-managers van KBC Asset Management. "Van meet af wilden ze hun inspanningen toespitsen op het beheer van één internationaal aandelenfonds", zegt Xavier Boussemaere, die in 2014 bij de groep kwam. Aphilion heeft vier medewerkers. De belangrijkste troef van de vermogensbeheerder is de kwantitatieve aandelenselectie van zijn sterfonds Aphilion Q2 - Equities, dat meer dan 100 miljoen euro beheert. Morningstar geeft het product al jaren een rating die schommelt tussen vier en vijf sterren. De voorbije tien jaar haalde de portefeuille een gemiddeld rendement van 6,5 procent per jaar, over de jongste vijf jaar is dat meer dan 10 procent. "In elf van de veertien jaar dat het fonds bestaat, deed Aphilion Q2 - Equities het beter dan zijn referentie-index", merkt Boussemaere op. Het beleggingsuniversum van de beheerders bestaat uit 5000 aandelen. Ze moeten voldoen aan liquiditeitscriteria, een historiek van vijf jaar hebben en worden gevolgd door minstens vijf analisten. Het fonds heeft een voorkeur voor middelgrote en grote kapitalisaties. De vermogensbeheerder volgt een kwantitatieve strategie. "We proberen tegenstrijdigheden te ontdekken door de evolutie van de fundamenten van ondernemingen te vergelijken met de koersevolutie. Elk aandeel krijgt een score. Daarop baseren we ons om een portefeuille van ongeveer 80 aandelen samen te stellen. Een weinig volatiel aandeel krijgt een hoger gewicht. We hechten ook meer belang aan wat zich in het recente verleden heeft voorgedaan. Het Bekaert van 2016 is niet dezelfde onderneming als in 2000." Op basis van zijn expertise heeft de beheerder sinds 2014 ook een gemengd fonds samengesteld, Aphilion Q2 - Balance, dat bescherming wil bieden tegen bewegingen op de financiële markten. "Voor dat fonds gebruiken we dezelfde aandelenselectie als voor Equities, maar het dekt systematisch 65 à 85 procent van het aandelenrisico. Daardoor is het een aantrekkelijker product voor beleggers die niet voor 100 procent blootgesteld willen zijn aan de beurzen, maar toch willen profiteren van hausses", benadrukt Boussemaere. Sinds begin dit jaar verloor Aphilion Q2 - Balance slechts 1 procent, tegenover 4,5 procent voor Equities en tussen 6 en 8 procent voor de meeste grote Europese indexen. "Sinds de lancering heeft het gemengde fonds zijn weerstand in de meest volatiele periodes bewezen", beweert Boussemaere. Het belangrijkste distributiekanaal voor particuliere beleggers die willen intekenen op de fondsen, zijn de onlinebrokers Keytrade Fortuneo of Binckbank. "We vermijden distributieakkoorden omdat we de manier waarop de fondsen beschikbaar zijn, willen blijven controleren", zegt Boussemaere. "Omdat we niet over dagelijkse liquiditeit beschikken en de activa die we onder beheer hebben, nog bescheiden zijn, hebben we geen toegang tot netwerken die gespecialiseerd zijn in derdenfondsen, zoals Beobank of Crelan. Er zijn wel levensverzekeraars die het product aanbieden als tak23-contract." Frédéric Dineur