Dexia Insurance Belgium (DIB) wil een deel van zijn verzekeringsportefeuille van de hand doen. Of onderzoekt dat in ieder geval. Bij DVV, een net van zelfstandige agenten en sinds 2001 een onderdeel van DIB, gonst het al een paar weken van de geruchten. "Er heeft een scenario op tafel gelegen waarbij de arbeidsongevallen- en de hospitalisatieverzekeringen van DIB worden verkocht aan arbeidsongevallenverzekeraar Mensura", bevestigt Jan Van Hoof, bestuurder van de Vereniging van Zelfstandige Beroepsconsulenten (VZC) - een vzw die 97 procent van de Nederlandstalige DVV-agenten verenigt en vertege...

Dexia Insurance Belgium (DIB) wil een deel van zijn verzekeringsportefeuille van de hand doen. Of onderzoekt dat in ieder geval. Bij DVV, een net van zelfstandige agenten en sinds 2001 een onderdeel van DIB, gonst het al een paar weken van de geruchten. "Er heeft een scenario op tafel gelegen waarbij de arbeidsongevallen- en de hospitalisatieverzekeringen van DIB worden verkocht aan arbeidsongevallenverzekeraar Mensura", bevestigt Jan Van Hoof, bestuurder van de Vereniging van Zelfstandige Beroepsconsulenten (VZC) - een vzw die 97 procent van de Nederlandstalige DVV-agenten verenigt en vertegenwoordigt. Officieel heet het dat die plannen on hold staan tot midden september. Dan worden de resultaten verwacht van een grondige strategische doorlichting van Dexia - een opdracht die Dexia kort na de bankencrisis al gaf aan het consultancykantoor Bain. Op basis van Bains conclusies zal de Dexia-top zijn strategische keuzes met betrekking tot de verzekeringstak en zijn vermogensbeheerdochter Dexiam kenbaar maken. Beide filialen zijn geen kernactiviteit van Dexia en waren het voorbije jaar weinig of niet rendabel. Van Hoof maakt zich sterk dat het scenario van de verkoop van enkele activiteiten aan Mensura definitief van de baan is. "VZC heeft sterk geprotesteerd tegen die plannen. We hebben een exclusieve samenwerkingsovereenkomst met DVV - en dus ook met DIB. Als er een overnemer opduikt, of als bepaalde onderdelen van DVV worden verkocht, dan komt dat contract in het gedrang. Om nog maar te zwijgen van de praktische problemen die een verkoop zou teweegbrengen." VZC-voorzitter Rudi Langens benadrukt dat het vooralsnog louter om een studie gaat en dat de DVV-tak van DIB zeer rendabel is. Niettemin houdt de VZC met alles rekening. "We houden alle mogelijke scenario's onder de loep", zegt Van Hoof. "We bestuderen telkens hoe we ons zouden moeten herpositioneren, mocht zo'n scenario werkelijkheid worden. En in het ergste geval? We zijn zelfstandigen, dus we kunnen ook overleven buiten de Dexia-groep. Liever niet natuurlijk, maar toch. We zijn gelukkig zelf eigenaar van onze verzekeringsportefeuilles." Dexia Insurance Belgium geeft geen commentaar, maar Jean-Claude Debussche - CEO van Mensura - bevestigt dat hij interesse heeft voor een deel van de koek: de arbeidsongevallen- en de hospitalisatieverzekeringen. "Het was DIB dat toenadering zocht. Jammer genoeg zijn de gesprekken in een beginstadium al gestrand, ook al op aangeven van Dexia. We hebben zelfs de tijd niet gekregen om uit te leggen aan de zelfstandige agenten van DVV dat een huwelijk voor alle partijen een opportuniteit zou zijn geweest. Maar goed, tijd brengt raad. Dexia wil kennelijk eerst zijn brede strategische studiewerk afronden. Of Mensura intussen op zoek gaat naar andere partners? Niet echt, nee." Toch moet Debussche toegeven dat er in zijn verzekeringsgamma een hospitalisatiesegment ontbreekt. C.D.C.Midden septemberworden de resultatenverwacht van een strategische doorlichtingvan Dexia.