Net als in Oost-Vlaanderen staat ook in de provincie Antwerpen een maatschappelijk geïnspireerde onderneming hoog gerangschikt voor de economische parameter toegevoegde waarde. Vreemd is dat niet. Volgens recent onderzoek van de sectororganisatie Verso groeit de social profit sneller dan de totale economie. Bovendien deed de sector het tussen 2000 en 2013 beter op het gebied van toegevoegde waarde. "Als sociale onderneming creëren we efficiëntiewinsten door samenwerking. Zo kunnen we zo veel mogelijk middelen inzetten in onze kerntaak: de zorg. Dat vertaalt zich in een sterke inzet van medewerkers", bevestigt In...

Net als in Oost-Vlaanderen staat ook in de provincie Antwerpen een maatschappelijk geïnspireerde onderneming hoog gerangschikt voor de economische parameter toegevoegde waarde. Vreemd is dat niet. Volgens recent onderzoek van de sectororganisatie Verso groeit de social profit sneller dan de totale economie. Bovendien deed de sector het tussen 2000 en 2013 beter op het gebied van toegevoegde waarde. "Als sociale onderneming creëren we efficiëntiewinsten door samenwerking. Zo kunnen we zo veel mogelijk middelen inzetten in onze kerntaak: de zorg. Dat vertaalt zich in een sterke inzet van medewerkers", bevestigt Inge Vervotte, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur bij Emmaüs. De personeelskosten zijn bij Emmaüs in de sector voor personen met een beperking goed voor 82 procent van alle kosten. Personeel staat hier voor 94 procent van de toegevoegde waarde, terwijl dat in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg respectievelijk 84 en 86 procent is. De vzw Emmaüs bestaat sinds 1998. Ze is ontstaan uit een fusieoperatie van het AZ Sint-Jozef in Mechelen en het AZ Sint-Norbertus in Duffel. Twee jaar later kwamen daar ook de vzw's actief in de bijzondere jeugdzorg uit de Groep Ivo Cornelis bij. Het maakt van de groep Emmaüs een organisatie met een grote diversiteit: ziekenhuizen, ouderenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. "Dat is een meerwaarde, want zorg blijft zelden beperkt tot één sector. Dankzij dat brede aanbod kan ons zorgnetwerk vertrekken vanuit de zorgvrager en waardevolle expertise delen", aldus Vervotte. Schaalgrootte verhoogt bovendien de kwaliteit. "Je hebt voorzieningen van een zekere omvang nodig, maar er zijn grenzen aan onze groei. We kunnen niet alles zelf doen, daarom winnen samenwerkingen aan belang, in functie van de kwaliteit van de zorg en de schaarste van overheidsmiddelen. Emmaüs is al van bij de oprichting een voorbeeld van schaalvergroting. De groep groeide van 17 naar 24 voorzieningen en het personeelsaantal steeg van 4000 naar 6600 werknemers." De toekomst van zorgaanbieders wordt niet enkel beïnvloed door de schaarste aan overheidsmiddelen. "Het aanbod past zich ook aan de maatschappelijke vragen aan", zegt Vervotte. "Dat betekent meer zorg in de thuisomgeving van de zorgvrager. Het betekent enerzijds de afbouw van het aantal residentiële plaatsen en anderzijds een toename van de samenwerkingen met bijvoorbeeld netwerken in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)." "We willen een antwoord blijven vinden op de meest complexe zorgvragen. Emmaüs wil daarin verder pionieren. Dat is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid", zegt Vervotte. "We zien in zowat alle sectoren een shift van residentiële naar mobiele zorg. De invoering van de persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking en later ook in de ouderenzorg, de uitbouw van de intersectorale zorgnetwerken, de ziekenhuishervorming en een toenemende vermarkting van de sector zijn uitdagingen voor de toekomst." Roeland Byl"Door samen te werken kunnen we zo veel mogelijk middelen inzetten op onze kerntaak: de zorg"