Op 12 februari 2009 veroordeelde het Europese Hof van Justitie de Belgische DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) wegens schending van de moeder-dochterrichtlijn. Twee maan-den later noemde het Grondwettelijk Hof de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen discriminerend voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden. Beide beslissingen van het gerecht duwen de nationale begroting met 1,65 miljard euro dieper in het rood.
...

Op 12 februari 2009 veroordeelde het Europese Hof van Justitie de Belgische DBI-aftrek (definitief belaste inkomsten) wegens schending van de moeder-dochterrichtlijn. Twee maan-den later noemde het Grondwettelijk Hof de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen discriminerend voor gehuwde koppels en wettelijk samenwonenden. Beide beslissingen van het gerecht duwen de nationale begroting met 1,65 miljard euro dieper in het rood. Volgens de jongste publicatie van de Nationale Bank - 'Economische projecties voor België - voorjaar 2009' - zullen de twee juridische uitspraken de nationale schatkist dit jaar niet minder dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kosten. Het gaat om 1,65 miljard euro. Daarnaast raamt de instelling de prijs voor de btw-verlaging in de bouwsector op 350 miljoen euro. Hierdoor dalen de totale inkomsten van de overheid in 2009 met 990 miljoen euro of 0,3 procent van het bbp. Advocaat Alain Huyghe (Baker&McKenzie): "Door het zogenaamde Cobelfret-arrest kunnen bedrijven hun niet-gebruikte DBI-aftrekken uit het verleden recupereren. Volgens het Europese Hof van Justitie leidt het regime tot een dubbele belasting van dividenden uit filialen als de betrokken onderneming operationele verliezen lijdt. Tot nu toe laat de Belgische wetgever echter niet toe dat de moeder het bedrag aan overdraagbare verliezen verhoogt met de niet-gebruikte DBI-aftrek. Dit impliceert dat ondernemingen geen rechtmatige DBI-aftrek genieten in de jaren zonder operationele winst. Omdat het Hof van Justitie de werking van zijn arrest niet beperkt in de tijd, zullen een aantal bedrijven hun fiscaal overdraagbare verliezen kunnen verhogen." Een interne nota van het ministerie van Financiën raamde het mogelijke verlies op 400 miljoen euro. Maar een rondvraag bij verschillende advocatenkantoren leert dat de uitspraak op termijn de schatkist minstens één miljard euro zal kosten. Dat wordt impliciet bevestigd door de Nationale Bank. Huyghe: "Uit een antwoord van Bernard Clerfayt (MR), de federale staatssecretaris van Financiën, op een parlementaire vraag blijkt dat de overheid de budgettaire weerslag van de rechtzetting in de werkloosheidsuitkeringen - namelijk het wegwerken van de schending op het gelijkheidsbeginsel - op 85 miljoen euro per aanslagjaar raamt. Omdat de discriminatie vier jaar lang plaatsvond, bedraagt de factuur van de correctie 340 miljoen euro. Trek dit bedrag af van de prognose die de Nationale Bank nu maakt (1,65 miljard euro), en je komt uit op een geschatte kostprijs van meer dan één miljard euro voor de aanpassing van de DBI-aftrek." Eric Pompen