Domotika integreert de warboel aan elektrische huishoudapparaten. Met komfort en veiligheid verovert Teletask de duurdere villamarkt.
...

Domotika integreert de warboel aan elektrische huishoudapparaten. Met komfort en veiligheid verovert Teletask de duurdere villamarkt."Het gaat niet echt om een gat in de markt, maar om een segment dat we zelf moeten maken, " stelt Johan Vander Beken duidelijk. Zijn in 1992 opgerichte bvba Teletask legt zich resoluut toe op de duurdere villabouwmarkt (ruwbouwbudget boven de 10 miljoen). Het produkt dat hij hen biedt, zweert bij het etiket van een diskreet statussymbool. Alle elektrische huishoudapparaten worden op een eenvoudige manier geïntegreerd om zo het komfort en de veiligheid te verhogen en rationeel energieverbruik te stimuleren. Het recept luistert naar de naam domotika.Johan Vander Beken : "Sedert 1984 ben ik als zelfstandige bezig met maatwerkelektronika. Teneinde de fluktuaties in deze markt op te vangen, begon ik in 1989 met het uitwerken van een pakket domotika. Wij richten ons doelbewust tot de hogere prijsklasse. Tegen 2000 zullen de grote producenten zich immers op de konsumentenmarkt storten. Dan willen wij onszelf gewapend hebben. "Zo'n 20-tal woningen is nu reeds voorzien van zijn systeem. En de markt begint los te komen. Vander Beken rekent voor 1995 op zo'n 1 tot 2 bestellingen per week. Momenteel werkt hij met een team van 5 man en zijn omzet van 5 miljoen (exclusief maatwerkelektronika) hoopt hij te verdubbelen.Via een speciaal toetsenpaneeltje kan de bewoner de sfeer in huis instellen. Als u bijvoorbeeld op het ochtendknopje duwt, verwarmt uw huis, openen uw rolluiken, begint een zacht sfeerlampje te branden in de kinderkamer en loopt de koffie door.Vander Beken schuwt ook het buitenland niet. In Nederland, Frankrijk, Polen en Tsjechië beschikt hij reeds over een distributeur. Engeland volgt. "Polen en Tsjechië zijn landen met een groeipotentieel. De mensen in die landen die geld hebben, investeren in nieuwbouw. Ideaal dus voor ons, " weet Johan Vander Beken.In het op stapel staande Huis van de Toekomst in Vilvoorde, zal de potentiële koper zich een beeld van de mogelijkheden van domotika kunnen vormen. De investering is immers niet klein en bedraagt al snel 7 % van het ruwbouwbudget.Vander Beken spitst nu reeds zijn kreativiteit toe op een nieuw idee. Domotika als specifiek produkt voor de seniorenwoning. "We willen hen de mogelijkheid geven om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Een telematika-highway-interface zal informatie over de woning en zijn bewoner naar een dienstencentrum kunnen overbrengen. Zonder dat de privacy geschonden wordt. "JOHAN VANDER BEKEN (TELETASK) De elektrische apparaten van een villa integreren om zo het komfort teverhogen.