Het idee was er al langer, de middelen om het te realizeren zijn er pas sinds kort. Maar het nieuwe duo-sonic apparaat van Hilaire Thomas lijkt het sukses van de vroegere tri-sonic apparaten
...

Het idee was er al langer, de middelen om het te realizeren zijn er pas sinds kort. Maar het nieuwe duo-sonic apparaat van Hilaire Thomas lijkt het sukses van de vroegere tri-sonic apparatente overtreffen.Het principe van de tri-sonic apparaten is eenvoudig. Ze sturen een bijna konstant ultrasoon geluidssignaal uit dat stress veroorzaakt bij bepaalde dieren. Konijnen bijvoorbeeld, en die blijven dan ook braaf uit de buurt van jonge aanplant en andere gewassen. De apparaten bestaan sinds twee jaar en kennen veel sukses op de markt. Bovendien liggen ze aan de basis van de recentste ontwikkeling van Hilaire Thomas, de duo-sonic."Proeven met de tri-sonic om vogels weg te houden uit boomgaarden mislukten om dezelfde reden waarom andere systemen met een konstant geluidssignaal mislukken, " aldus Thomas, een neef van ex-premier Wilfried Martens. "De vogels lokalizeren het geluid, zoals ze een vijand lokalizeren. Uiteindelijk blijven ze een eindje uit de buurt, maar weg krijg je ze niet, én er treedt gewenning op. "De oplossing lag voor de hand, maar de verwezenlijking ervan bleef aanslepen. "Ik wist dat ik digitaal moest werken, met wisselende geluiden, in een soort pseudo-quadrifonie. Uiteindelijk vond ik de chips die ik nodig had in de VS en korte tijd later was het eerste toestel er. "Dat toestel is een waterdichte doos die amper zo groot is als een koekjesdoos. Uit vier uitgangen lopen de kabels naar de vier luidsprekers. De hele set, op netstroom of batterijen, kost om en bij de 30.000 frank. "Op de chip staan digitale geluiden van maximaal 20 sekonden. Dat kan de kreet zijn van een roofvogel, de doodsschreeuw van een dier. Om het even, als het de soort waarvoor het bedoeld is maar aan het schrikken brengt. Het geluid wordt met tussenpozen afwisselend door één van de luidsprekers, of verschillende luidsprekers afgespeeld. Uiteindelijk blijven de ongewenste gasten weg, " verzekert Thomas die het toestel enkele maanden geleden op de markt bracht. Die markt is vooral te vinden bij gespecializeerde telers in de tuinbouwsektor, maar recent toonden ook luchthavens interesse voor het systeem dat hinderlijke en gevaarlijke vogelzwermen van rond de start- en landingsbanen zou kunnen weghouden. "Binnenkort komen er ook proeven in Zuid-Afrika op banaanplantages waar het toestel zou kunnen worden gebruikt om apen te verjagen. Je kunt in de doos namelijk eender welke chip met eender welk geluid daarop steken. De toestellen worden voorlopig alleen in het tweemansbedrijfje van Thomas aangemaakt. Als de vraag te groot wordt, neemt een beschutte werkplaats een deel van de produktie over, want voorlopig wil Thomas zich koncentreren op de commercializering en het opbouwen van een verkoopnetwerk.HILAIRE THOMAS Geluid doodt dieren.