Het is in zekere zin een nieuwe start voor Marc Rotthier, de nieuwe algemeen directeur van Hewlett-Packard België. Deze Antwerpenaar van 42, een zeiler en jogger, komt terug naar België nadat hij in Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland voor Hewlett-Packard heeft gewerkt. Hij volgt Jean-Claude Vandenbosch op, die nu aan het roer staat van de derde GSM-operator, KPN Orange.
...

Het is in zekere zin een nieuwe start voor Marc Rotthier, de nieuwe algemeen directeur van Hewlett-Packard België. Deze Antwerpenaar van 42, een zeiler en jogger, komt terug naar België nadat hij in Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland voor Hewlett-Packard heeft gewerkt. Hij volgt Jean-Claude Vandenbosch op, die nu aan het roer staat van de derde GSM-operator, KPN Orange. Marc Rotthier begon in 1979 als industrieel ingenieur bij Hewlett-Packard. Hoewel zijn specialiteit de elektronica was, kwam hij snel terecht in de chemische analyse. In 1987 werd hij commercieel verantwoordelijke voor de afdeling meetinstrumenten in België en later bekleedde hij gelijkaardige functies in Frankrijk, de Verenigde Staten en Duitsland.De voorbije maanden heeft Marc Rotthier keuzes moeten maken. Hij wou terug naar België, ook al omdat zijn twee zoons graag in ons land naar de universiteit wilden. Bovendien maakt Hewlett-Packard zich klaar voor de 'big bang': onder druk van de financiële analisten en de aandeelhouders splitst het zich in twee afzonderlijke ondernemingen. De ene zal zich met de informatica bezighouden en bewaart de naam Hewlett-Packard, de andere legt zich toe op de meet- en testsystemen en krijgt een nieuwe naam: Agilent Technologies. Vanaf november zullen de bedrijfsruimten en het personeel in alle landen worden gescheiden (108 van de 770 Belgische werknemers van Hewlett-Packard gaan naar Agilent). Logisch gezien had ook Marc Rotthier naar Agilent moeten overstappen. Hij had echter meer belangstelling voor de functie van algemeen directeur van Hewlett-Packard België. Hij krijgt twee taken in het bedrijf. Als algemeen directeur is zijn opdracht vooral administratief - hij is onder meer verantwoordelijk voor de juridische formaliteiten van de firma's naar Belgisch recht en voor de vertegenwoordiging van het bedrijf bij de verenigingen en federaties. Tegelijk is hij sales manager, naar het voorbeeld van zijn voorganger.De terugkeer naar België betekent dus een behoorlijke koerswijziging. Hij is uiteraard goed vertrouwd met de informatica, die in de meetapparatuur gebruikt wordt om de gegevens te verwerken, maar krijgt nu met andere gesprekspartners en andere problemen te maken. Marc Rotthier heeft vooral belangstelling voor de elektronische handel. Dat onderwerp boeide hem al in zijn vorige functie, toen Hewlett-Packard in Duitsland overstapte van rechtstreekse verkoop naar een gemengde distributie, deels rechtstreeks en deels onrechtstreeks. "Als je geen direct contact hebt met de klant, kunnen er communicatieproblemen ontstaan. Op dat vlak is e-commerce een echte vernieuwing."