in juli 1994 eindigde de genocide in Rwanda, een gruwelijk conflict dat in drie maanden het leven...

in juli 1994 eindigde de genocide in Rwanda, een gruwelijk conflict dat in drie maanden het leven kostte aan ruim een miljoen mensen. In augustus 1994 trok Jean Flamme er met Advocaten Zonder Grenzen heen. Het justitieel apparaat was herleid tot een vijftiental advocaten, drie rechters en een procureur. In de gevangenis zaten meer dan 100.000 mensen. 25 jaar later kijkt Flamme terug.