Hoe staat Genk tegenover het Fenix-project ? Een vraag voor Fonny Anthonissen, eerste schepen van Genk.
...

Hoe staat Genk tegenover het Fenix-project ? Een vraag voor Fonny Anthonissen, eerste schepen van Genk. Anthonissen. We staan gematigd positief tegenover Fenix. Net zoals tegenover alle realistische projecten die zich voor de verlaten mijnterreinen hebben aangeboden. We willen koste wat het kost vermijden dat de mijnsites van Winterslag en Waterschei de weg op gaan van de mijnterreinen van Zwartberg. Een gebrek aan nieuwe bestemmingen zorgde voor verkrotting en verval. Daarom onze voorzichtige steun aan realistische projecten. Eerst het ERC-project van Thyl Gheyselinck, nu aan het Fenix-project, dat minder educatief is als het ERC-project en meer winkelruimte bevat. We gingen reeds een kijkje nemen in Sheffield en zagen dat het plaatselijke Meadowhall is uitgegroeid tot een ware publiekstrekker en een werkverschaffer.Onze vrees is voorts dat een eventueel 'njet' tegen Fenix de initiatiefnemers zou doen besluiten uit te wijken naar de streek rond Eindhoven of de omgeving van Heerlen en Maastricht. Dat zou voor Genk een ware ramp betekenen. We zouden dan van Fenix alleen de negatieve gevolgen ondervinden, zonder van de voordelen van het initiatief te kunnen profiteren.Spijtig genoeg maakte het recente referendum u niets wijzer. Trekt u geen conclusies uit de lage opkomst ?Toch wel. Logisch lijkt me dat wie zwaar tegen een project is gekant, zich de moeite getroost zijn 'neen'-stem te gaan uitbrengen. De lage opkomst betekent waarschijnlijk dat de tegenkanting van de bevolking niet mag worden overschat. Al zullen de tegenstanders van Fenix dat anders verklaren. In elk geval hebben de politici beslist om vóór het einde van het jaar de Fenix-knoop door te hakken.De politici ? En wat dan met het advies van het socio-economisch comité ? Het comité bracht een advies uit, waar het Genkse gemeentebestuur kennis van heeft genomen. Indien het gemeentebestuur geen gevolg geeft aan het advies, mag het comité zelf een uitspraak doen. Die volgt weldra. Tegen het advies was geen beroep mogelijk, tegen een eventuele negatieve uitspraak wel. En bij dat beroep kunnen de politici zich al dan niet aansluiten. Ze hebben in elk geval beloofd voor het einde van dit jaar hun standpunt duidelijk te maken. Hoe wil de gemeente inspelen op de Fenix-plannen ?We willen zeker niet de fout maken die het Britse Sheffield maakte. Daar voerde men in het centrum net zware infrastructuurwerken uit op het ogenblik dat Meadowhall de deuren opende. Gevolg : het centrum verloor alle aantrekkingskracht en kon die later nog moeilijk terugwinnen. Wij willen het Genkse centrum aantrekkelijker maken. We hebben hiertoe een PPS-plan klaar, een plan voor samenwerking tussen de publieke en de privé-sector. Het plan voorziet in een groot aantal projecten en infrastructuurwerken in het centrum. Die zullen in totaal 3,7 miljard frank kosten, gespreid over het komende decennium. Van dat bedrag leveren de verschillende overheden (gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en Europees) samen 1,2 miljard frank. De rest komt uit de privé-sector.Genk wil de privé-investeerders echter het goede voorbeeld geven. Daarom voert de gemeente alvast haar gedeelte van het plan uit. De komende jaren zullen infrastructuurwerken het aanzicht van het centrum veranderen. We willen een soort binnenring uitbouwen die van de Europalaan (een gewestweg) vertrekt, rond het centrum loopt en achter Shopping 1 opnieuw op de Europalaan aansluit. Naast tal van andere ingrepen. Genk zal klaar zijn voor de komst van Fenix.