HERWAARDERINGSPLAN.
...

HERWAARDERINGSPLAN.De ontwikkeling van Genk verliep schoksgewijs. De stad groeide enorm met de opkomst van de steenkoolactiviteit, en later na de opening van Belgiës eerste overdekte shoppingcentrum. De stadsuitbreiding verliep ongemeen snel en erg wanordelijk. Genk kan bezwaarlijk een toonbeeld van een doordacht ruimtelijk beleid worden genoemd. GEVEN EN NEMEN.Maar daar komt verandering in. CVP-schepen Fonny Anthonissen schermt met tal van projecten en plannen voor de komende jaren. Geen holle woorden, zo blijkt. De stad heeft een plan klaar voor de herwaardering en heraanleg van het centrum. De verschillende fasen werden over de volgende jaren verdeeld, de nodige financiële middelen vrijgemaakt in de budgetten tot het jaar 2000. Het Ontwikkelingsplan voor het Genkse Centrum omvat een periode van 10 jaar en is opgebouwd uit twee perioden. Luik 1 behelst infrastructuurwerken : de creatie van een soort centrumring, het aanleggen van lussen en parkeerzones, de heraanleg van de Europalaan die momenteel het Genkse centrum doormidden snijdt. Kostprijs ? 1,2 miljard (tussen nu en het jaar 2000). De middelen zijn zoals gezegd al vrijgemaakt (eigen stadsgeld en subsidies). Voor luik 2 (kostprijs : 2,5 miljard frank, in het plan legislatuuroverschrijdend gespreid tot in 2008) roept Genk de hulp in van de privé-sector. Na de opwaardering van het centrum hoopt de stad samen met privé-geld een aantal projecten te kunnen realiseren. Investeerders brengen de fondsen aan, de stad stelt panden en terreinen ter beschikking. Zo zou het alleszins op papier moeten verlopen.FORD, DE MOTOR.Maar niet alleen het centrum zit om een opknapbeurt verlegen. De omgeving van de voormalige mijnzetels Winterslag, Waterschei en Zwartberg kampt met problemen. Heel wat winkelstraten kennen leegstand en zelfs verkrotting. De stad wil deze situatie verbeteren met de hulp van de eigen grondregie en met steun van het Sociaal Impuls Fonds ( SIF). De kracht van Genk is en blijft echter de industriële activiteit. Ook na de sluiting van de mijnsites. Ford is de grootste werkverschaffer. De autoproducent biedt werk aan 13.000 mensen. De groei van de vestiging hielp Genk over de mijnsluitingen : de 10.000 verloren arbeidsplaatsen werden onder meer door Ford-aanwervingen gecompenseerd. En de autobouwer zorgt ook indirect voor nieuwe arbeidsplaatsen. In de eerste plaats via de plaatselijke toeleveringsbedrijven. Daarnaast ijvert de directeur van Ford België, Peter Heller, ervoor zoveel mogelijk toeleveranciers naar de Genkse regio te brengen. Met succes. De onderneming Essers zou bijvoorbeeld van plan zijn om 700 nieuwe banen te scheppen. De vrees voor een tekort aan industriezones is voorlopig ongegrond. De gesaneerde mijnsite van Zwartberg biedt nog plaats. En KS verbond zich ertoe de vestigingen van Winterslag en Waterschei bouwrijp te maken. Voor de zone Genk-Zuid staat de gemeente in.