Het jaarverslag van General Electric van 2008 hinkt ietwat op twee benen. In de begeleidende tekst hanteert voorzitter en CEO Jeffrey R. Immelt vier hoofdactiviteiten. Wie in de cijfers duikt, telt er echter vijf.
...

Het jaarverslag van General Electric van 2008 hinkt ietwat op twee benen. In de begeleidende tekst hanteert voorzitter en CEO Jeffrey R. Immelt vier hoofdactiviteiten. Wie in de cijfers duikt, telt er echter vijf. De financieringstak van GE vond zijn wortels in de financieringsbehoeften van klanten om producten uit de andere GE-takken te kopen. De eeuwige geldmotor haperde vorig jaar, wat geruchten over een gedeeltelijke afsplitsing aanwakkerde. Die werden door Immelt ontkend. In de plaats daarvan mikt hij op een kleinere en meer gestroomlijnde structuur, waar strategische partnerschappen en joint ventures een grotere rol spelen. Zo werd een veelomvattend akkoord afgesloten met Mubadala Development uit de Verenigde Arabische Emiraten. Doelstelling: 40 miljard dollar aan activa. De jongste vijf jaar nam de omzet van deze divisie met de helft toe. Het zwaarstwegende onderdeel is Aviation, dat motoren en diensten levert aan militaire en burgerlijke vliegtuigen. Dankzij enkele gerichte overnames sprong het over de divisie Healthcare, die sterk staat in onder andere klinische systemen en diagnostische beeldtechnologie, waar GE concurreert met Agfa Gevaert. De twee andere takken, Transportation (onder andere locomotieven) en Enterprise Solutions, draaien zowat 3,5 miljard euro omzet. Door de crisis lopen de orders dit jaar terug, maar dat wordt gecompenseerd door meer omzet in diensten. Met een deal van 3 miljard dollar met de Iraakse overheid voor de levering van gasturbines brak deze divisie vorig jaar haar eigen verkoopsrecord. Windturbines, biobrandstoffen, stroomgeneratoren, technologie voor kern- of kolencentrales, zonne-energie, fabrieksbeheer en inspectiediensten: you name it, they have it. Profiterend van de verhoogde aandacht voor Kyoto, broeikasgassen en groene energie, slaagde deze tak, opgesplitst in Energy (driekwart van de omzet) en Oil & Gas, erin om in vijf jaar zijn omzet te verdubbelen, waarmee het zich kroonde tot snelst groeiende onderdeel van General Electric. Dit fusiebedrijf van de bedrijven van de Duitse filmzalenuitbater Carl Laemmle (Universal) en de Russische draadlozecommunicatiespecialist David Sarnoff (NBC), is wellicht de meest bekende GE-dochter. Het omvat een waaier aan activiteiten: televisieketens (CNBC, NBC, Bravo TV), filmmaatschappij Universal Pictures, kabelnetwerken, sportzenders en entertainmentparken. De divisie haalde ook een sponsoring- en dienstencontract binnen voor de Olympische Spelen. Dit jaar kampt de mediapoot met een moeilijke advertentiemarkt. Bovendien hebben ook de film- en dvd-activiteiten te lijden onder de wereldwijde crisis. Vier of vijf? Het antwoord ligt bij GE Appliances. Dat onderdeel, met 5,11 miljard euro omzet de hoofdbrok van de divisie Consumer & Industrial, werd vorig jaar in de etalage gezet. Tot nu toe daagden er echter geen kopers op. GE Appliances is vooral bekend als producent van wit- en bruingoed: wasmachines, koelkasten, enzovoort. Het resterende derde van C&I, onder andere verlichting en elektriciteitsdistributie, zou worden ondergebracht bij de andere takken. Onlogisch is de verkoop niet: C&I is de enige tak die de laatste vijf jaar pas op de plaats maakte, en zijn winst zelfs zag krimpen van 709,5 miljoen naar 258,95 miljoen euro.