De plannen voor wijzigingen aan de wet op de notionele-intrestaftrek stuiten op bezwaren van juristen.
...

De plannen voor wijzigingen aan de wet op de notionele-intrestaftrek stuiten op bezwaren van juristen. "Een rondzendbrief kan het dubbele gebruik van de aftrek niet tegenhouden", zegt Jan Verhoeye, vennoot van Ernst & Young. Op het jongste begrotingsconclaaf besloot de interim-regering de fiscale maatregel bij te sturen door middel van zo'n circulaire. Volgens Verhoeye is echter een wetswijziging noodzakelijk om de zogenaamde double dips te beperken. Een groep passeert dan tweemaal langs de kassa door eerst geld te lenen, de intrest af te trekken en het kapitaal bij de dochter te plaatsen, die op haar beurt een notionele-intrestaftrek krijgt. Verhoeye, lid van de Commissie Boekhoudkundige Normen (CBN), vraagt zich af waarom de regering plotsklaps het voordeel wil inperken. Verhoeye: "In de wet op de coördinatiecentra is het dubbele gebruik verboden. Toen de regering eind 2005 dat fiscale gunstregime onder druk van de Europese Commissie verving door een notionele-intrestaftrek, werd die beperking niet overgenomen." "Nochtans levert de maatregel de schatkist meer op dan hij kost", zegt Christian Chéruy, vennoot van het advocatenkantoor Loyens & Loeff. "Een grote klant aarzelt om zijn financieringsmaatschappij in België op te richten. Het afblazen van de operatie zal ons land a rato van 33,99 % vennootschapsbelasting naar schatting 17 miljoen euro kosten." Bovendien ergert de fiscalist zich aan alle onzin die over de notionele-intrestaftrek gezegd en geschreven wordt. Chéruy: "Bedrijven maken geen misbruik van het regime. Ze passen gewoon de wet toe. Iedere fiscalist die drie jaar geleden het wetsontwerp onder ogen kreeg, wist dat constructies - zoals double dip - toegelaten werden, op voorwaarde dat ze aan een economische werkelijkheid beantwoorden. De volksvertegenwoordigers die nu beweren dat de maatregel aanleiding geeft tot fiscale fraude, spelen vals. Bovendien geven ze toe dat ze hun huiswerk niet hebben gemaakt, want ze keurden een wet goed zonder de gevolgen te kennen." Ondertussen hebben de socialisten een wetsvoorstel klaar om het toepassingsgebied van de notionele-intrestaftrek te beperken. "De tekst is juridische nonsens", zegt Chéruy: "Het voorstel sluit de intresten uit van leningen om een verhoging van het eigen vermogen te financieren. Maar het eigen vermogen is geen fiscaal concept. Met wat slechte wil kan een rechter de investeringen in machines ook onder die bepaling laten vallen. Ook draaien de socialisten de bewijslast om, waardoor de ondernemingen moeten aantonen dat hun transacties aan economische en financiële behoeften voldoen. Dat is voer voor eindeloze discussies, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat. Ten slotte staan er al voldoende antimisbruikbepalingen in de wet. In plaats van steeds weer aan de fiscale wetgeving te prutsen, zou de regering beter in haar uitgaven snoeien en een efficiëntere overheidsdienst Financiën uit de grond stampen." E.P.