Vrije concurrentie in gedrang ?
...

Vrije concurrentie in gedrang ?Is de Europese Commissie bevoegd om de verandering van de aandeelhoudersstructuur binnen Bank Brussel Lambert te controleren ? Verleden week citeerden verschillende kranten professor Jacques Steenbergen (KU-Leuven, Loeff-Claeys-Verbeke), die zich tegen de Europese controle zou hebben verzet. Maar dit dient genuanceerd. Het voorwerp van de discussie is de verandering van het aandeelhouderssyndicaat van BBL in augustus 1995. Vroeger was er een overeenkomst tussen Royale Belge (onderdeel van de Franse verzekeraar UAP), Groep Brussel Lambert en het Nederlandse ING. Maar in de zomer van verleden jaar nam het Gemeentekrediet de plaats in van ING. Hierop kwam kritiek van de Europese Commissie. Steenbergen : "Hier zijn goeie argumenten voor." De professor onderscheidt twee situaties. Bij een concentratie tussen ondernemingen kan de Commissie interveniëren als er bepaalde drempels worden overschreden (bijvoorbeeld 5 miljard ecu) én er een grensoverschrijdend karakter is. Meer bepaald moeten de ondernemingen in kwestie twee derden van hun omzet in het buitenland realiseren. "Dit is voor het Gemeentekrediet waarschijnlijk niet het geval," aldus Steenbergen. "Zodat de Commissie in deze hypothese niet bevoegd is."Een tweede situatie betreft de structurele samenwerking tussen ondernemingen. Als die de handel tussen de lidstaten beïnvloedt, kan de Commissie optreden. "De aanpassing van de aandeelhoudersstructuur kan worden geïnterpreteerd als een samenwerking tussen het Gemeentekrediet en de BBL," aldus de professor. "Als het Gemeentekrediet, de meest lokaal gerichte partner, BBL in zo'n richting stuurt dat de tussenstatelijke handel wordt beïnvloed, zou de Commissie kunnen optreden. Ik merk bijvoorbeeld dat de huidige referentie-aandeelhouders van BBL hun pact inkleuren als een tegenzet tegen de toename van de controle door ING. Maar zal de Commissie dit interpreteren als een handelsbelemmering ? Dat is een open vraag."Onze federale waakhond tegen kartels, de Raad voor de Mededinging, blijft alvast niet werkloos toezien. Op 25 juni behandelt de algemene vergadering het dossier BBL/Gemeentekrediet.JACQUES STEENBERGEN (KU-LEUVEN) Als het Gemeentekrediet de BBL in zo'n richting stuurt dat de tussenstatelijke handel wordt beïnvloed, kan de Commissie wel degelijk optreden.