De Aalsterse nieuwe karnavalwerkhallen worden gerund door een autonoom gemeentebedrijf. Het eerste zoals voorzien in de nieuwe gemeentewet van 10 april 1995. De overige gemeenten kijken de kat uit de boom.
...

De Aalsterse nieuwe karnavalwerkhallen worden gerund door een autonoom gemeentebedrijf. Het eerste zoals voorzien in de nieuwe gemeentewet van 10 april 1995. De overige gemeenten kijken de kat uit de boom.Op 18 februari begint het : karnaval in Aalst. Sinds begin dit jaar worden de werkhallen, waar de wagens worden gebouwd, gerund door een autonoom gemeentebedrijf, opgericht volgens de gemeentewet. Die laat de gemeente toe bedrijven op te richten voor de exploitatie van de infrastruktuur voor kulturele, sportieve of toeristische doeleinden."Vooral na de zware investering, zo'n 80 miljoen frank, van het stadsbestuur in de nieuwe karnavalwerkhallen zochten we naar een manier om het karnavalsgebeuren rendabeler te maken zonder dat de stoet vervalt in een commerciële stunt," vertelt burgemeester Anny De Maght ( VLD). Als autonoom gemeentebedrijf krijgen de karnavalwerkhallen waar nu 3 kontraktuelen aan de slag zijn dezelfde struktuur als een naamloze vennootschap, maar de gemeenteraad behoudt de kontrole : de meerderheid van de leden van de raad van bestuur zijn gemeenteraadsleden. Een direktiekomitee is belast met de dagelijkse leiding."Een openbaar bestuur is gebonden aan een a-commerciële financiële struktuur," verklaart afgevaardigd bestuurder van de werkhallen Jan Dooms. "In dit autonoom gemeentebedrijf daarentegen draagt het direktiekomitee de financiële verantwoordelijkheid." Voorlopig beheert een werkgroep het gebouw. "Omdat we als eerste de nieuwe gemeentewet toepassen, beginnen we met een werkgroep die een afspiegeling is van een autonoom gemeentebedrijf. Deze schaduwkonstruktie moet nagaan of we even efficiënt kunnen werken als een privé-bedrijf. Pas dan starten we de erkenningsprocedure," verduidelijkt De Maght. Nu al is duidelijk dat enkel het verhuren van de hallen de karnavalgroepen onvoldoende rendabiliteit biedt. "Er moeten andere aktiviteiten bij. We denken aan het aanleggen van fietsroutes, fietsenverhuur en de bouw van een feestzaal ook."Ideeën zijn er genoeg, nu nog een ondernemings- en financieel plan én een budget. "Minstens 5 miljoen frank voor de werkingskosten ; meer als ook de gebouwen in de vennootschap komen," zegt Dooms. Het startkapitaal komt volledig uit de gemeentekas ; privé-kapitaal is welkom, maar het mag nooit de meerderheid uitmaken. Zo wil het de gemeentewet.De karnavalwerkhallen zijn een test voor andere op te richten autonome gemeentebedrijven. Niet enkel in Aalst ; de andere Vlaamse gemeenten kijken de Aalsterse kat uit de boom.KARNAVALWERKHALLEN Testcase voor autonome gemeentebedrijven.