Tussen "wonderboys" Jan Verheyen van Independent Films en Christian Van Thillo van de Persgroep, bouwt de 29-jarige Gert van Mol aan z'n eigen imperium.
...

Tussen "wonderboys" Jan Verheyen van Independent Films en Christian Van Thillo van de Persgroep, bouwt de 29-jarige Gert van Mol aan z'n eigen imperium.Met enkele posters, een collectie filmprentkaarten, drie aftandse televisietoestellen en veel filmliteratuur, wilde Gert van Mol een licentiaat lichamelijke opvoeding samen met zijn broer in 1991 de Leuvense Supercity-bioscoop nieuw leven inblazen. Geen van beiden had echter durven hopen dat de Filmbank zo veel volk zou lokken : om te lezen, televisie te kijken, maar vooral omwille van de posters en briefkaarten. "Eigenlijk was het niet onze bedoeling die te verkopen," vertelt Gert van Mol. "Maar meer en meer mensen begonnen daarop aan te dringen. Uiteindelijk kochten we gewoon filmposters en -prentkaarten in andere winkels, om die dan bij ons opnieuw te verkopen." Omdat hij inziet dat er wel degelijk een markt is voor dergelijke filmproducten beslist van Mol in '92 om het op professionele wijze aan te pakken. Hij start bescheiden met een vzw, de Blinde Loper, waarin hij ook zijn inmiddels volwaardige filmmagazine Teek ! Magazine onderbrengt. Het spreekwoordelijke gat is gevonden. De Filmbank groeit gestaag en wordt in '95 uit de vzw gehaald en tot bvba omgevormd. In Leuven is de winkel nu al goed voor een jaarlijkse omzet van 15 miljoen frank. Een tweede vestiging in Hasselt brengt 12 miljoen frank binnen. De bvba Filmbank begon zich ook verticaal te integreren. Van Mol koopt in het buitenland geregeld licenties voor filmposters en ander merchandisingmateriaal en produceert nu zelf filmproducten, voor de eigen winkels maar ook voor distributieketens als Superclub en Free Record Shop. Ook oude affiches uit opgekochte stocks gaan vlot van de hand, vooral dan in Amerika waar intussen Filmbank L.A. werd opgericht en dienst doet als verdeelpunt van Belgische filmproducten. Met de vzw gaat het zo mogelijk nog beter. Teek ! kent een oplage van 60.000 exemplaren en brengt jaarlijks 12.000.000 frank reclame-inkomsten binnen. Verschillende uitgeversgroepen hebben al een bod gedaan op Teek ! Magazine en ook de Filmbank geniet interesse van de concurrentie. Voorlopig denkt van Mol er echter nog niet aan de Filmbank van de hand te doen. In Antwerpen komt volgend jaar zelfs een derde winkel. "Op langere termijn hoop ik het aantal verdeelpunten nog uit te breiden, maar dan wel via franchising," vertelt hij. Met 6 vaste personeelsleden bij de vzw, 4 bij de bvba en een hele rits freelancers, hoopt van Mol zo zijn personeelskosten enigszins binnen de perken te houden. "Ik ben tenslotte Murdoch of Berlusconi niet". GERT VAN MOL (FILMBANK) Zowel de Filmbank als Teek ! Magazine hebben de interesse van grote groepen opgewekt.