Zuhal Demir Kamerlid voor N-VA

"Ik weet heel goed wat ik wil, maar je kunt meer bereiken als je zo veel mogelijk mensen mee probeert te krijgen bij een beslissing. Dat duurt wat langer, maar je beslissingen worden beter aanvaard. Op het kabinet werkt een vijfentwintigtal mensen (dit interview werd afgenomen voor N-VA uit de federale regering stapte. Zuhal Demir was staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschap, nvdr). Naast het kabinet heb je het parlement, de regering, de partij en de administraties. Als daar iets gebeurt, ...