"De klimaathysterie is uitgegroeid tot een soort van pseudoreligie", zegt klimaatscepticus Hans Labohm, voormalig medewerker van de Navo en de Oeso. "De modellen waarop het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zich baseert, zijn fout. De aarde koelt eerder af dan ze opwarmt. Ook kost het huidige Kyotoprotocol aan Europa tussen 150 en 350 miljard euro per jaar. Het nut ervan is echter niet bewezen, want hij zou tegen 2050 maar een nettodaling van de temperatuur met 0,02°C opleveren."
...

"De klimaathysterie is uitgegroeid tot een soort van pseudoreligie", zegt klimaatscepticus Hans Labohm, voormalig medewerker van de Navo en de Oeso. "De modellen waarop het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zich baseert, zijn fout. De aarde koelt eerder af dan ze opwarmt. Ook kost het huidige Kyotoprotocol aan Europa tussen 150 en 350 miljard euro per jaar. Het nut ervan is echter niet bewezen, want hij zou tegen 2050 maar een nettodaling van de temperatuur met 0,02°C opleveren." "Voor mij is het geen kwestie van geloof, maar van feiten", repliceert klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (UCL), lid van het IPCC Bureau. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overduidelijk dat de gemiddelde temperatuur onrustbarend toeneemt. Bovendien zijn de risico's nog groter dan we dachten. Klimaatbeheersing is echter haalbaar en betaalbaar. Om de temperatuurstijging onder controle te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen met 50 % tot 85 % dalen tegen 2050. Volgens het IPCC kost deze investering in minder energieverspilling en meer alternatieve bronnen amper 0,12 % van de jaarlijkse groei van het wereldwijde bruto nationaal product. Dat is zelfs minder dan de Britse econoom Nicholas Stern vooropstelt!" Maar volgens de klimaatsceptici is het Kyotoprotocol ten dode opgeschreven en komt er zeker geen vervolg. Labohm: "Zo zullen de Verenigde Staten, India, China en zelfs Rusland niet meedoen. Wel gaan de landen inspanningen leveren om hun energie-efficiëntie te verhogen. Maar ze willen hun soevereiniteit in energievoorziening niet vrijgeven, zoals nu met de handel in verhandelbare emissierechten gebeurt." "Maar als je vandaag niets doet, stijgen de kosten substantieel", antwoordt van Ypersele. "Tegen 2030 zullen de landen voor 15.000 miljard euro in energie investeren om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Een omschakeling naar duurzame bronnen kost een fractie meer, maar maakt een wereld van verschil voor de toekomst van de aarde." Ondertussen woedt op het internet een heftig debat tussen voor- en tegenstanders van Al Gores film 'An Inconvenient Truth'. Voorstanders verafgoden de jongste winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede als de nieuwe Messias. Tegenstanders beschuldigen hem van manipulatie. Labohm: "De documentaire is ongetwijfeld een meesterwerk ... maar dan wel een van misleidende klimaatpropaganda. Onze studies worden volledig genegeerd. In tegenstelling tot het IPCC hanteren de klimaatsceptici geen consensuscultuur. Toch geloven zij niet dat de mens een grote invloed op het broeikaseffect heeft. De natuur stoot immers 96 % van de CO2 uit." "Het IPCC gaat met iedereen in discussie", repliceert van Ypersele. "Elke opmerking krijgt 'review editors' om genoeg aandacht aan de kritiek te besteden. Indien zij het commentaar verwerpen, moet dat grondig worden verantwoord. Zo is een eerlijke behandeling van elke auteur gewaarborgd." Door Eric Pompen/Foto's Pat Verbruggen