Het nieuws kwam hard aan bij de zelfstandigenorganisaties. De kans is reëel dat de vennootschapsbijdrage voor de sociale zekerheid van zelfstandigen voor 2004 meer dan verdubbeld wordt. De bijdrage zou stijgen van 335 naar 868 euro. Dat besliste een commissie van de Kamer vorige week, net nadat onder meer de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) zich tijdens de rondetafelconferentie over het statuut van zelfstandigen fel had verzet tegen een verhoging van de bijdrage.
...

Het nieuws kwam hard aan bij de zelfstandigenorganisaties. De kans is reëel dat de vennootschapsbijdrage voor de sociale zekerheid van zelfstandigen voor 2004 meer dan verdubbeld wordt. De bijdrage zou stijgen van 335 naar 868 euro. Dat besliste een commissie van de Kamer vorige week, net nadat onder meer de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) zich tijdens de rondetafelconferentie over het statuut van zelfstandigen fel had verzet tegen een verhoging van de bijdrage. Ook een modulair systeem, waarbij de bijdrage zou afhangen van de omvang van de vennootschap, zag Unizo niet zitten. Het argument dat de verhoging voor een deel het tekort in de sociale zekerheid voor zelfstandigen zou verminderen, kon Unizo niet over de streep trekken. "Een verhoging zou volgens de regering 33 miljoen euro meer opbrengen. Maar nu betalen alle vennootschappen samen daarvoor al meer dan 105 miljoen euro," zegt Anne Vanderstappen, die voor Unizo van nabij betrokken is bij de rondetafelconferentie. "Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de regering om het gat in de sociale zekerheid van de zelfstandigen te vullen." Volgens de berekeningen van Unizo zal dat tekort in 2004 82 miljoen euro bedragen en een jaar later zelfs oplopen tot 89 miljoen euro. "Het tekort ontstaat omdat de vorige regering nagelaten heeft om de verhoging van de uitkeringen te financieren," zegt Vanderstappen. "Ze heeft de financiering zelfs teruggeschroefd door het aandeel van de zelfstandigen in de alternatieve financiering te verlagen."Unizo wil een fundamentele herziening van de financiering van de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Ze pleit voor een zelfde overheidsbijdrage per zelfstandige als per werknemer. Per werknemer legt de overheid in 2004 een bedrag van 3489,67 euro op tafel, per zelfstandige is dat maar 2148,95 euro. Het regeerakkoord bepaalt dat de sociale zekerheid voor zelfstandigen gelijkwaardig moet zijn aan die voor werknemers. Volgens de berekeningen van de studiedienst van Unizo is daarvoor minstens 680 miljoen euro nodig. Gemiddeld gaapt er nu nog een kloof van 20 % tussen de uitkeringen voor zelfstandigen en die voor loontrekkers. Momenteel ontvangt een alleenstaande zelfstandige 629,75 euro per maand voor zijn pensioen, een gezinshoofd 839,56 euro per maand. Probleem blijft dat de regering het geld niet uit haar hoed kan toveren. Vanderstappen: "De federale overheid heeft besloten om in de begroting van 2004 het tekort van 1,5 miljard euro in de sociale zekerheid van de werknemers volledig te dichten, maar dat heeft ze niet gedaan voor de zelfstandigen. Dat maakt de kloof tussen de twee statuten alleen maar groter."Unizo is bereid een stappenplan te aanvaarden om de kloof te dichten. Dat plan zou worden gespreid over vier jaar, van 2004 tot 2007. Er is wel wat haast bij dat meerjarenplan. "Er moeten resultaten komen voor de start van de begrotingscontrole in februari 2004," benadrukt Vanderstappen. De liberale partijen beseffen ook dat ze moeilijk naar de regionale en Europese verkiezingen van 2004 kunnen stappen zonder een akkoord dat voor de zelfstandigen aanvaardbaar is. Alain MoutonGemiddeld gaapt er nu nog een kloof van 20 % tussen de uitkeringen voor zelfstandigen en die voor loontrekkers.