Ook na een discussie van tweeënhalf uur zijn hun standpunten geen millimeter dichter bij elkaar gekomen. Dat mag niet verwonderen. Politiek filosoof Philippe Van Parijs en arbeidsmarktspecialist Marc De Vos - die ook de directeur van de denktank Itinera is - denken te anders over de wereld, en al zeker over het basisinkomen, een eeuwenoud idee dat aan een merkwaardige revival bezig is. Geef elke burger - rijk of arm - maandelijks een vast bedrag, levenslang, zonder iets in ruil te eisen. Dat zal de mensen de moed en de kracht geven vooruit te komen in het leven, schrijven Van Parijs en zijn medeauteur Yannick Vanderborgt in hun pas verschenen boek Basic Income. Het wordt vooral een onbetaalbaar avontuur en de ondergang van de welvaartsstaat, schrijven De Vos en Simon Ghiotto in hun nieuwe boek Basisinkomen: tussen droom en werkelijkheid.
...