Wie investeert, neemt risico. Met investeringssteun van de overheid kunnen bedrijven de pijn verzachten. Zowat 73 procent van de ondervraagde Trends Gazellen is op de hoogte van de mogelijkheden, zoals fiscale voordelen, subsidies en kredietwaarborgen. Niettemin maakte slechts 34,2 procent er de voorbije twee jaar effectief gebruik van. Voor een kleine 70 procent van de gebruikers ging het om investeringssubsidies, voor 43,3 procent om investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen.
...

Wie investeert, neemt risico. Met investeringssteun van de overheid kunnen bedrijven de pijn verzachten. Zowat 73 procent van de ondervraagde Trends Gazellen is op de hoogte van de mogelijkheden, zoals fiscale voordelen, subsidies en kredietwaarborgen. Niettemin maakte slechts 34,2 procent er de voorbije twee jaar effectief gebruik van. Voor een kleine 70 procent van de gebruikers ging het om investeringssubsidies, voor 43,3 procent om investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Een kleine meerderheid, 51 procent, vindt de steunmaatregelen essentieel voor zijn investeringsbeslissingen. Toch komt overheidsgeld niet op de allereerste plaats. Een overweldigende meerderheid, 95 procent, verklaarde zich akkoord met de stelling 'Een goed ondernemersklimaat (rechtszekerheid, lage belastingdruk, lichtere regulering, en zo meer) is belangrijker voor de investeringsbeslissingen van mijn bedrijf dan gunstmaatregelen door de overheid'. Het slechte ondernemersklimaat blijkt ook een blok aan het been voor starters. Voor 60 procent van de ondervraagde Gazellen is het de voornaamste hinderpaal voor wie een eigen bedrijf wil starten. 70 procent wijst naar de economische onzekerheid als grootste struikelblok. Gebrek aan startkapitaal wordt door 48 procent van de ondervraagden aangevinkt, ingebakken angst bij de Belg voor risico door 30 procent. In de ogen van Geert Janssens, econoom van denktank VKW Metena, is gebrek aan startkapitaal het grootste probleem. "Onze meest creatieve en innovatieve bedrijven zitten op droog zaad. Door de Bazel III-regulering kunnen de banken niets meer doen in het riskante segment van de starters. Daarmee lijken onze toekomstige groei en productiviteitswinsten minstens deels gehypothekeerd. Maak ondernemen opnieuw lonend en geef bedrijven rechtszekerheid. Hoe vaak werd de notionele-intrestaftrek niet ter discussie gesteld de jongste jaren? Ofwel behoud je de aftrek, ofwel verlaag je het tarief van de vennootschapsbelasting voor iedereen. Nu wordt er keer op keer aan geprutst in functie van de begrotingsdoelstellingen." Niet alles is de schuld van het slechte ondernemersklimaat. Volgens de Gazellen moeten de bedrijven de hand ook in eigen boezem steken. Zo schieten ze tekort voor innovatie. Slechts een minderheid van 35,8 procent van de Gazellen vindt dat Belgische bedrijven voldoende investeren in nieuwe producten en diensten. Ook meent 56 procent dat Belgische bedrijven te weinig de internationale groeimarkten opzoeken. "Dat is een oud zeer", zegt Janssens. "Onze kmo's zijn te afhankelijk van buitenlandse multinationals. Onze ligging is ook zo voordelig. Misschien zijn de bedrijven daardoor te verwend?"