De Bouwkroniek rust niet op haar lauweren. Eind verleden jaar werd het Nederlandse blad Bouwmaterieel Benelux overgenomen, en op Internet heeft het inmiddels ook zijn eigen site.
...

De Bouwkroniek rust niet op haar lauweren. Eind verleden jaar werd het Nederlandse blad Bouwmaterieel Benelux overgenomen, en op Internet heeft het inmiddels ook zijn eigen site.L eo Van Hoorick, directeur van De Bouwkroniek, begon 1997 in grandeur. Twee initiatieven verrijken zijn gamma. Het eerste is de uitwerking van een eigen site op Internet, het tweede de recente overname van het Nederlandse maandblad Bouwmaterieel Benelux. INTERNET.In april 1996 tekende De Bouwkroniek een overeenkomst met Tijd Electronic Services (intussen omgedoopt tot Net it be) over de creatie van een Bouwkroniek-site op Internet. Vandaag is de site operationeel en wordt er naarstig gewerkt aan de uitbreiding van het aanbod. "De reden waarom een relatief kleine uitgever als ik op het Net aanwezig ben, is strategisch. De plaatsen worden er momenteel verdeeld. Ik trek de vergelijking met de automobielwereld. In het begin van de eeuw waren er in België alleen al meer dan 100 kleine constructeurs op de markt. Op wereldschaalkrioelde het van de bedrijfjes. Naarmate de auto populairder werd, vormden zich gaandeweg grote groepen. Inzake Internet zal hetzelfde gebeuren. Er zijn een heleboel kleine aanbieders met gelijklopende belangen. Zij zullen op termijn samenkoeken. Het moment is rijp om met een site op de proppen te komen die een aantrekkelijke inhoud biedt en niet immobiel is." Leo Van Hoorick werd niet door een spontane vraag gedwongen zich op het Net te werpen. Wel integendeel. De relatief traditionele bouwwereld maakt zich nog maar op om met dit nieuwe medium te leren omgaan. "Ik kon moeilijk wachten tot iemand het in mijn plaats deed," verklaart de uitgever. "De informatie die we geven, is trouwens geknipt voor het Net. Ze is vluchtig en het is belangrijk om er zo snel mogelijk van op de hoogte te zijn."WWW. BOUWKRONIEK. BE.Momenteel raadplegen dagelijks meer dan 200 mensen de site, niettegenstaande er weinig publiciteit rond werd gemaakt. En ook de reacties zijn positief. Gegevens die aantonen dat er toekomstmuziek zit in het initiatief. De site is een place-to-be voor aannemers. Ze vinden er alle openbare aanbestedingen. Ook de referteprijzen de indexen die nodig zijn om herzieningsformules te berekenen zijn sinds januari voorhanden. Van Hoorick stelt verdere uitbreidingen in het vooruitzicht. In de komende maanden zullen de uitslagen van de aanbestedingen beschikbaar zijn. "Op het Net kan je heel wat zaken realiseren die op papier niet mogelijk zijn," onderstreept Van Hoorick. "Je kan interactiever en vluchtiger zijn. Later zullen we de aanbestedingen dagelijks of zelfs tweemaal per dag aanpassen." Een dergelijk project wordt niet opgezet voor de mooie ogen van het Internet. Van Hoorick geeft toe dat de site op termijn betalend zal worden. "Een aantal diensten zullen we kosteloos blijven aanbieden, zoals een soort nieuwsdienst met korte berichtjes. Deze service zal als instap dienen. De uitbouw van een site vergt veel geld en energie. Ik heb er al een klein miljoen frank ingestopt."NEDERLAND.De Bouwkroniek concentreerde de afgelopen maanden niet al haar energie op het Net. Op 30 december 1996 tekende Van Hoorick de overname (hij nam een meerderheidsparticipatie) van een kleine Nederlandse uitgeverij die sedert vijf jaar het maandblad Bouwmaterieel Benelux uitgeeft. De oplage ligt boven de 10.000 en zowat 5000 exemplaren worden in België aan de man gebracht. "Het probleem van het blad ? Het is rendabel, maar 80 % van de publiciteitsinkomsten komt uit Nederland. Ik wil de Vlaamse poot uitbouwen en reken op een omzetstijging van 30 procent." De overname van Bouwmaterieel komt niet uit de lucht vallen. Al bij de start kwam de oprichter een vriend van Van Hoorick polsen naar een eventuele samenwerking. Van Hoorick weigerde onder meer om collegiale redenen. België telde al twee dergelijke tijdschriften. Anno 1997 is één blad van de markt verdwenen en een ander van eigenaar veranderd.De oprichter van Bouwmaterieel stierf twee jaar na de oprichting en de weduwe beloofde Van Hoorick dat ze hem zou contacteren als er verandering op til was. Toen een grote Nederlandse uitgeversmaatschappij interesse toonde voor een overname, werd Van Hoorick gevraagd een bod te doen. En hij werd uitverkoren. "Ik ken het blad en ik weet wat het waard is. Bouwmaterieel overlapt De Bouwkroniek niet. Dat is goed. Ik bezit nu 111 van de 126 aandelen. De hoofdredacteur en de directrice hebben de rest in handen. Ik zal verder blijven werken met het huidige team. Alles wat goed is, blijft behouden. De Belgische poot wordt gewoon uitgebreid. Ik koester evenwel niet de ambitie voor een Franstalige versie."G.W./E.H. LEO VAN HOORICK (DE BOUWKRONIEK) Het tijdschrift voor bouw en industrie maakt zich op voor de 21ste eeuw.