Dertien jaar werkte handelsingenieur Geert Verachtert bij Philips, aan het einde als CEO Philips Belux en general manager Philips Professional Lighting Belux. In Turnhout zette hij mee de Open High Tech Manufacturing Campus van de multinational op. Vorig jaar stapte hij over naar de bouw- en vastgoedsector bij Groep Van Roey. Een heel andere omgeving, maar wel opnieuw een keuze voor de Kempen.
...

Dertien jaar werkte handelsingenieur Geert Verachtert bij Philips, aan het einde als CEO Philips Belux en general manager Philips Professional Lighting Belux. In Turnhout zette hij mee de Open High Tech Manufacturing Campus van de multinational op. Vorig jaar stapte hij over naar de bouw- en vastgoedsector bij Groep Van Roey. Een heel andere omgeving, maar wel opnieuw een keuze voor de Kempen. GEERT VERACHTERT. "In de eerste vier jaar dat ik voor Philips werkte, reisde ik ongeveer zes keer per jaar naar China, Japan, Taiwan of de Verenigde Staten. En daarna, in mijn functie op het hoofdkantoor van Philips Lighting in Eindhoven, zat ik wekelijks in Londen, Milaan, Moskou en Parijs. In zo'n internationale rol denk je soms dat je de wereld aan het veranderen bent, terwijl je eigenlijk vooral mensen probeert te inspireren. Het prettige van een lokale rol te spelen is dat je heel concreet kunt werken en zaken in beweging kunt brengen. Ik ben best wel gelukkig dat ik nu voor een Belgisch bedrijf werk, met inderdaad Kempische roots." VERACHTERT. "Veel mensen stellen mij die vraag. Van een multinational naar een familiale groep, is dat niet wennen? Maar er zijn eigenlijk meer overeenkomsten dan verschillen. Beide bedrijven zijn zeer innovatief. Ze hebben alle twee ook een grote maatschappelijke relevantie. Het zijn ook bedrijven met een mooie geschiedenis. Ik heb nog heel trots 120 jaar Philips mogen vieren en vorig jaar hebben we hier met klanten, leveranciers en collega's mogen feesten op 275 jaar Groep Van Roey. "Dat familiale aandeelhouderschap is natuurlijk wel een belangrijk verschil. De familie is een geïnteresseerde, betrokken aandeelhouder die inzet op duurzame groei. Maar de familie zit al jaar en dag niet meer in het operationele management. Dat geeft het bedrijfsmanagement de vrijheid om voluit te ondernemen. In een beursgenoteerd bedrijf kun je uiteraard ook wel op lange termijn plannen en een visie ontwikkelen, maar je voelt toch wel continu de druk van de kwartaalresultaten. In die zin is dit een verademing na dertien jaar Philips." VERACHTERT. "Ik denk het wel. We proberen zo veel mogelijk totaaloplossingen aan te bieden op maat van de klant. In veel projecten bieden de bedrijven een deeltje van die totaaloplossing. Onze groep is ook al lang actief in publiek-private samenwerkingen. Dat zijn opdrachten met een grote complexiteit, die overigens alleen nog maar toeneemt. Daarin meedingen lukt alleen door expertise op heel specifieke domeinen met elkaar te delen." VERACHTERT. "Moeilijk te zeggen. Wij kijken vooral naar belangrijke macro-economische en maatschappelijke trends, zoals de vergrijzing en de verstedelijking. Die roepen allerlei complexe vragen op over bijvoorbeeld de leefbaarheid van een stad en nieuwe zorgconcepten. En in die snel veranderende wereld met een toenemende complexiteit willen we een specialist-partner zijn in het aanbieden van totaaloplossingen. Sportoase is daar een mooi voorbeeld van. Van een bouwer pur sang zijn we daar geëvolueerd naar een speler die een dienst levert aan het lokale bestuur: dertig jaar een zwembad openstellen met alles erop en eraan." LV"Het prettige van een lokale rol te spelen is dat je heel concreet kunt werken en zaken in beweging kunt brengen"