In januari 2014 werd Geert Fiers general manager van de Vlerick Alumni, de organisatie die oud-studenten van de Vlerick Business School groepeert. Fiers, master in bedrijfspsychologie en alumnus van de school, heeft als general manager veel taken, waaronder het bevorderen van de netwerking. Een taak die niet altijd gemakkelijk verloopt, want het netwerk is steeds internationaler geworden. 2500 van de 19.000 alumni werken in het buitenland.
...

In januari 2014 werd Geert Fiers general manager van de Vlerick Alumni, de organisatie die oud-studenten van de Vlerick Business School groepeert. Fiers, master in bedrijfspsychologie en alumnus van de school, heeft als general manager veel taken, waaronder het bevorderen van de netwerking. Een taak die niet altijd gemakkelijk verloopt, want het netwerk is steeds internationaler geworden. 2500 van de 19.000 alumni werken in het buitenland. Een van de eerste opdrachten van Geert Fiers was de werking opnieuw winstgevend te maken. "Het is niet de bedoeling dat we grote winsten maken. Onze events moeten geen geldmachines zijn. Maar de moeilijke economische jaren lieten zich voelen, zeker tot en met 2013. Het aantal betalende leden stijgt nu opnieuw. Het zijn er nu 3000 op een totaal van 19.000. Dat zijn ook de leden die naar onze samenkomsten komen. Dat aantal daalde tot voor kort. Daarnaast hebben we nieuwe partnerships kunnen afsluiten en nieuwe sponsors aangetrokken voor onze events. Ik moet ook benadrukken dat de kwaliteit van onze dienstverlening niet is afgebouwd. Om u een voorbeeld te geven: het ledenboek is een duurdere uitgave geworden dan de voorbije jaren. We hebben dankzij de extra leden en de partnerships niet moeten besparen. GEERT FIERS. "We hebben een intensievere marketingstrategie gevoerd. Vlerick Alumni kan daarvoor rekenen op vijf medewerkers en een honderdtal vrijwilligers. We lokken de mensen ook met onze grote events." FIERS. "De belangrijkste twee zijn de Vlerick Award en de winterreünie van de alumni. Op dat laatste event was Bart De Wever vorig jaar keynote spreker. Wij hebben er ook Louis Verbeke, oud-voorzitter van de School, uitgewuifd. En dan is er nog de Vlerick Award. Vorig jaar won Michel Moortgat van Duvel de prijs, hij is trouwens een alumnus van de school. Dit jaar vindt het event plaats op 4 juni." FIERS. "We stellen op de campus in Gent vergaderzalen ter beschikking voor de alumni. En die worden maximaal benut. Cruciaal blijven de ontmoetingen die we organiseren voor de oud-studenten. Het is de klassieke manier van netwerken, zoals je die ook in andere businessscholen ziet. De oud-studenten weten elkaar te vinden en helpen elkaar. Als alumni in het buitenland aan de slag gaan, worden ze in contact gebracht met mensen ter plaatse. Vlerick Alumni telt naast de klassieke secties waarbij MBA'ers, ex-studenten executive MBA en onze verschillende masters apart samenkomen, ook tien chapters overal ter wereld. In New York, Genève of Sjanghai zijn dat antennes voor de alumni. Die organiseren een paar activiteiten per jaar, zoals een lezing door de Belgische ambassadeur. Die evenementen zijn de ideale manier om ter plaatse een netwerk uit te bouwen. De opdracht voor de komende jaren is de internationale werking verder uit te bouwen." FIERS. "We zijn juridisch onafhankelijk van elkaar. Maar aftredend decaan Philippe Haspeslagh en general manager Patrick De Greve zitten wel in de raad van bestuur van de alumnivereniging. Het is een prioritair aandachtspunt om de samenwerking en integratie met de school te bevorderen. Alle marketingcampagnes voor onze Vlerick Award worden bijvoorbeeld samen voorbereid." A.M."Het aantal betalende leden stijgt opnieuw. Het zijn er nu 3000 op een totaal van 19.000"