Naïevelingen waren het. Vaak idealisten. Of gewoon avonturiers. En misleid, dat vooral. In het ruimere verhaal van de collaboratie nemen de oostfronters een aparte plaats in. Ze gingen de strijd met het bolsjewisme aan, als eerbare soldaten. Althans, zo wordt het vaak gepercipieerd. Waren excessen niet eigen aan elke vuile oorlog?
...