trends.be
...

trends.be "The Brussels Airport melkkoe". (5/7/07) "Het heilzame effect van 9/11" (6/9/07) Eén naam rolde steeds als eerste over de lippen. Luc Van den Bossche, de voorzitter van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company. Een zwaargewicht. Een machtmanipulator. De ultieme lobbyman. Het verbindingskanaal tussen de hoofdaandeelhouder, het Australische Macquarie (75 %), en de meanders van de (federale) overheid (25 %). Ook zijn nukkige, norse humeur wordt legendarisch genoemd. Maar Trends ontmoet een vriendelijke, bedachtzame Luc Van den Bossche tijdens één van zijn spaarzame interviews over het luchthavenbeheer. TRENDS. De regeringsvorming sleept al maanden aan. Maar de geluidsnormering rond Zaventem wordt zelfs een nog moeilijker dossier genoemd dan Brussel-Halle-Vilvoorde. LUC VAN DEN BOSSCHE (THE BRUSSELS AIRPORT COMPANY). "Vandaag kunnen de gewesten verschillende geluidsnormen opleggen. Leg dat maar eens uit aan de voorzitter van Singapore Airlines. Een vliegtuig vertrekt op het juiste ogenblik. Met de juiste geluidsquota. Op de juiste startbaan. Het volgt de juiste route. En krijgt dan een boete boven Brussel. Dat moet je eens uitleggen. Dat is onmogelijk. Dit kan zo niet verder. Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel sluiten we een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. Of we herfederaliseren. Mij lijkt juridisch-technisch het tweede het enige valabele." Ziet u de politieke wil? VAN DEN BOSSCHE. "Daarover beslissen de politieke onderhandelaars. Ik vermoed dat heel veel mensen in de politieke wereld beseffen dat dit een situatie is die wij niet internationaal kunnen uitleggen. En dat het op die manier niet kan blijven duren." Praat u via The Brussels Airport Company met de omwonenden? VAN DEN BOSSCHE. "Nee, ik heb geen rechtstreeks contact. Dat lijkt me niet nuttig en nodig. De poging is ooit gebeurd via onze dienst communicatie. Het werd een dovemansgesprek." Het zou een teken van goodwill kunnen zijn. VAN DEN BOSSCHE. "Voor goodwill moet je met twee zijn. Onderhandelen vind ik goed. Liever dan conflicten organiseren. Maar met die groepen is er bijna geen onderhandelingsruimte, heb ik de indruk. Wat zij vragen is dikwijls zeer eenduidig gestuurd. De economische drive wordt voor het gemak terzijde gelaten. Men mag niet vergeten dat dit de tweede economische groeipool van België is. Na Antwerpen. Niemand denkt eraan de Antwerpse haven lam te leggen." Hoe zijn de relaties met hoofdaandeelhouder Macquarie? VAN DEN BOSSCHE. "Het zijn geen aandeelhouders die hands-off spelen. Ook niet echt hands-on. In het begin was het vaak een beetje zoeken tussen de twee aandeelhouders. Tja, het was nieuw voor beide. Zeker langs onze kant. Die overgangsperiode hebben we zeer strikt moeten managen. Toen waren er wel wat spanningen. Dat is logisch. Men moet elkaars cultuur leren kennen. Maar dat gaat nu vlot." Hoelang blijft Macquarie aandeelhouder in Zaventem? Het voorbije jaar werden de participaties verkocht in Birmingham en Rome. VAN DEN BOSSCHE. "De verkoop in Rome stoelde grotendeels op een onvrede met de lokale gang van zaken. Macquarie had er geen meerderheidsbelang. Er is altijd een tegenspel geweest van Italiaanse groepen. Op een bepaald moment heeft Macquarie zelf een bod gedaan op de Italiaanse aandelen, om de meerderheid te verwerven. Er is een tegenbod gekomen op hun aandelen, vanuit Italiaanse groepen. Het was zodanig interessant, dat het bijna gek zou geweest zijn om er niet op in te gaan." Nochtans bepalen de statuten van de luchthavenuitbater in Zaventem dat Macquarie kan verkopen als 80 % van de aandeelhouders akkoord gaat. VAN DEN BOSSCHE. "Dat wil dus zeggen dat de federale staat nog steeds de grendel heeft. Maar er is geen sprake op dit moment van een verkoop. Dat is ook duidelijk genegotieerd bij het begin van de onderhandelingen. Ze kwamen niet binnen als equity group. Dus niet take the money and run. Macquarie kwam binnen met een belofte van een heel pak jaren. Misschien verkopen ze binnen vijftien, twintig jaar. Dat is iets anders. Kijk ook naar het investeringsprogramma. Het is een heel sterk investeringsprogramma. Voor een aantal jaren." Maar dat is dan pas begonnen. De voorbije jaren werd er nauwelijks geïnvesteerd. VAN DEN BOSSCHE. "Maar we hadden ook voordien al zeer zwaar geïnvesteerd. We zaten met een overcapaciteit. De luchthaven werd gebouwd begin jaren negentig, met prognoses die toen juist waren. In 2001 zaten we aan 21 miljoen passagiers. De terminal was gebouwd voor 30 miljoen passagiers. Na de aanslagen van 11 september en de crash van Sabena, vielen we terug op 14 miljoen. De ruimte om te groeien in die eerste jaren was enorm. Maar nu is er een gans investeringsprogramma dat volledig is uitgewerkt en afgesloten. Ook genegotieerd met de Belgische staat, die daarop stond." START, het programma van de Vlaamse overheid voor de uitbouw van de luchthavenomgeving van Zaventem, vierde op 10 december zijn derde verjaardag. Hoe zit het daarmee? VAN DEN BOSSCHE. "Ik heb al gezondere kinderen gekend. Ik heb niet de indruk dat START ooit grote snelheid gehaald heeft, zijn denderende start uitgezonderd. The proof of the pudding is in the eating. En tot op heden weet ik niet of de pudding smaakt." Waarom? VAN DEN BOSSCHE. "Dat moet je aan de Vlaamse regering vragen. Ik ben toeschouwer. Maar ik vraag dat ze een belangrijke speler zouden zijn." 55 tot 60 % van de werknemers van de luchthavenuitbater zijn statutaire mensen. Kan u goed om met de overheidsvakbonden? VAN DEN BOSSCHE. ( trekt een lelijk gezicht) "Och ja, zoals in elk bedrijf heb je een vakbond." Ze vallen u lastig? VAN DEN BOSSCHE. "Het is niet altijd de grote vreugde. Maar kom, ik heb het liefst verstandige, moeilijke vakbondsmensen. Dan heb je een zeer moeilijk, maar ook rationeel debat." Door Wolfgang Riepl