Harambee haalt in België tweedehands gehandicaptenmateriaal op, herstelt het in Genk en stuurt het naar Bulgarije.
...

Harambee haalt in België tweedehands gehandicaptenmateriaal op, herstelt het in Genk en stuurt het naar Bulgarije.Op 17 juni opent het National Social Rehabilitation Center (NSRC) in het Bulgaarse Bourgas een nieuw centrum voor gehandicapten. Dat gebeurt met de hulp van de Vlaamse Federatie van Gehandicapten (VFG), een organisatie van de Socialistische Mutualiteiten. VFG en NSRC werken samen in het Harambee-project. Harambee Swahili voor 'samenwerken' brengt tweedehands en in België hersteld gehandicaptenmateriaal naar Bulgarije. En sinds kort ook bedden en kasten voor ziekenhuizen. In Bulgarije werken 25 mensen, in Genk drie arbeiders, een halftijdse bediende en een halftijdse coördinator. De ophaal- en hersteldienst verhuist dezer dagen naar een grotere en nieuwe locatie in Genk. Het Harambee-project ontstond in juni '92 toen de VFG in Sofia een seminarie hield over gehandicaptenbeleid. In Bulgarije werden gehandicapten tot dan toe op een liefst niet zichtbaar zijspoor gezet. Na afloop van dat seminarie kwam de NSRC klagen : "We hebben geen geld, geen personeel en geen materiaal.""Voor dat laatste kunnen wij zorgen," antwoordde Jaak Geurts, adjunct nationaal secretaris van de VFG en coördinator van het Harambee-project. "In Vlaanderen krijgen gehandicapten om de vier à vijf jaar nieuw materiaal, het oude belandt op het stort." Genkenaar Jaak Geurts zocht contact met het Genkse Jongeren Advies Centrum (JAC), dat al een ophaal- en reparatiedienst had voor oude meubels en fietsen. Het JAC was bereid de ophaling en recyclage van de rolstoelen op zich te nemen. Met een toelage van de mutualiteit konden de eerste twee vrachtwagens op weg gezet worden. "We willen geen Sinterklaas spelen, de NSRC heeft met onze materialen een uitleendienst opgezet," zegt Jaak Geurts. In Sofia werd ook een vervoerdienst voor gehandicapten opgezet.In '95 kreeg Harambee een subsidie (een goede 5 miljoen frank) van de Vlaamse regering. In '96 opnieuw en dit jaar wacht men nog op de finale handtekening. Harambee heeft nu in Genk zijn eigen personeel, gehandicapt en/of kansarm. Inmiddels heeft het elf vrachtwagens naar Bulgarije verstuurd : 1000 rolstoelen en 4000 stuks ander materiaal, voor een tweedehandse waarde van 6 à 7 miljoen frank.In Bulgarije werken er 25 mensen, waarvan tien betaald door de Bulgaarse overheid en de anderen met Europees geld. Jaak Geurts heeft sinds augustus '96 via Europa het Solidarity-project kunnen opzetten. Op vier plaatsen gaat Harambee geïntegreerde dienstencentra uitbouwen. Dat betekent dat op één plaats uitleendienst, vervoersdienst, info-centrum, beroepsopleidingscentrum en arbeidsbemiddeling en vrijwilligerscentrale worden samengebracht. Europa heeft hiervoor 8 miljoen frank veil (gespreid over twee jaar). ROLSTOELEN VOOR BULGARIJE Steunproject creëert jobs hier en ginder.