Anderhalf jaar geleden werd in het Limburgse Hout- halen M-Elect boven de doopvont gehouden. Van- daag telt de starter één personeelslid en vier zelfstandige medewerkers. Dat los-vaste team zorgt voor de ontwikkeling, productie en verkoop van medische apparatuur en software. "Onze producten kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën," vertelt projectcoördinator Maarten Wolters. "Primo: producten voor de vroegtijdige opsporing van ziekten zoals chronische longaandoeningen, astma, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en diabetes. Secundo: home monitoring-systemen voor patiënten die lijden aan die ziektes. Al die apparatuur en software ku...

Anderhalf jaar geleden werd in het Limburgse Hout- halen M-Elect boven de doopvont gehouden. Van- daag telt de starter één personeelslid en vier zelfstandige medewerkers. Dat los-vaste team zorgt voor de ontwikkeling, productie en verkoop van medische apparatuur en software. "Onze producten kunnen onderverdeeld worden in twee categorieën," vertelt projectcoördinator Maarten Wolters. "Primo: producten voor de vroegtijdige opsporing van ziekten zoals chronische longaandoeningen, astma, hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en diabetes. Secundo: home monitoring-systemen voor patiënten die lijden aan die ziektes. Al die apparatuur en software kunnen op een gewone pc draaien, wat extra investeringen uitsluit." Het internetplatform dat M-Elect uitwerkte, kan meetgegevens uit medische toestellen opvangen, doorzenden en verwerken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van communicatietechnologie zoals e-mail, sms en Bluetooth. Kortom, M-Elect verwezenlijkt telecare. Momenteel biedt de jonge KMO al een bloeddrukmeter en een spirometer (om de longinhoud te meten) aan, die geïntegreerd zijn op zijn platform voor de behandeling van astma, chronische longziekten en hoge bloeddruk. In de nabije toekomst zal dit aanbod nog verder uitgebreid worden tot het meten van glucose (diabetes), lipiden (cholesterol) en het hartritme. Het systeem stelt de patiënt in staat om dagelijks zijn gezondheidstoestand na te gaan via een eenvoudige druk op de knop, waarbij zijn gegevens via een gsm automatisch doorgestuurd worden naar het platform. Daar worden de gegevens verwerkt, waarna ze via een beveiligde website consulteerbaar zijn door medisch bevoegden. Wanneer er afwijkende metingen geregistreerd worden, wordt de behandelende arts automatisch via e-mail of sms verwittigd. Voor de patiënt is dit systeem een zegen: hij kan zijn gezondheid laten bewaken in een ontspannen, huiselijke sfeer en hij hoeft minder (dure) ziekenhuisopnames te ondergaan. Dat leidt tot een hogere levenskwaliteit, die ook een kans biedt op een snellere genezing of betere draaglijkheid van de kwaal. Bovendien kan de patiënt rekenen op een permanente bewaking en een accurate, snelle opvolging. Voor de behandelende arts creëert dit systeem de mogelijkheid om de gezondheidstoestand van een grote groep patiënten op afstand te monitoren. Daarnaast kan hij het medisch dossier en de meetresultaten delen met een collega, een vervangende arts, een verpleger of een gespecialiseerd arts. M-Elect deed enkel een beroep op externen voor de ontwikkeling van de hardware binnen dit project. Het creëren van de software en het beheer van de applicatie zijn interne verdiensten - weliswaar in samenwerking met onder meer de KU Leuven. Momenteel bevindt het systeem zich wel nog in de testfase. De marktintroductie is gepland voor begin 2004, waarbij in de eerste plaats op België en Frankrijk gemikt wordt. In een latere fase staan ook Nederland, Duitsland, Italië en Scandinavië op het verlanglijstje. Concurrentie is er ook wel. M-Elect moet vooral opboksen tegen Amerikaanse initiatieven, maar volgens Maarten Wolters worden er vaak te ingewikkelde platformen aangeboden in combinatie met veel te dure apparaten. Andere systemen focussen dan weer op één bepaalde pathologie. M-Elect daarentegen heeft de ambitie om via een eenvoudig platform zijn kennis en ervaring aan te bieden voor verscheidene chronische aandoeningen. Roel Van EspenHet internetplatform van M-Elect kan meetgegevens uit medische toestellen opvangen, doorzenden en verwerken.