In het atelier van de nv Covan Vision Systems staan slechts twee apparaten van eigen fabrikaat. Toch is het duo goed voor de ronde som van twaalf miljoen. Ze worden immers ingeschakeld bij Janssen Pharmaceutica. Daar zullen ze, via ingebouwde camera's en beeldverwerkers, registreren of de productie van geneesmiddelen feilloos gebeurt. "Covan richt zich enkel op de farmaceutische markt," verklaart algemeen directeur Geert Coudij...

In het atelier van de nv Covan Vision Systems staan slechts twee apparaten van eigen fabrikaat. Toch is het duo goed voor de ronde som van twaalf miljoen. Ze worden immers ingeschakeld bij Janssen Pharmaceutica. Daar zullen ze, via ingebouwde camera's en beeldverwerkers, registreren of de productie van geneesmiddelen feilloos gebeurt. "Covan richt zich enkel op de farmaceutische markt," verklaart algemeen directeur Geert Coudijzer. "Je doorloopt een vrij lange leercurve, vooraleer je stabiele applicaties bereikt. De farmacie eist immers een zeer hoge kwaliteit. Maar in ruil worden de nodige budgetten vrijgemaakt in een bij uitstek stabiele sector. De farmacie kent nauwelijks conjuncturele schommelingen. Een machine van twee miljoen met optische controle, is voor een koekjesfabrikant veel moeilijker te verantwoorden." De apparaten inspecteren onder meer of de productie van tabletten en capsules juist verloopt. Kleur, vorm, aantal, de juiste coating, al dan niet gebroken tabletten. Tot één tiende van een millimeter nauwkeurig registreert het alziend oog van Covan. Bij ampules of (voorgevulde) spuiten meet hij de juiste dosering van de vloeistof. Bij het verpakken van de medicijnen wordt het label, de vervaldatum, het juiste aantal in de blisters gecontroleerd.Op het klantenlijstje prijkt naast Janssen onder meer Solvay en Zeneca. Covan Vision Systems levert jaarlijks vijftien tot twintig machines. Enkel op bestelling, hun aantal groeit. Net als de omzet: in 1994 bedroeg die amper 1,5 miljoen frank. Dit jaar wordt 35 miljoen verwacht, gemaakt door zeven werknemers. En voor 1999 wordt 50 miljoen gebudgetteerd. "De groei wordt volledig gefinancierd uit de eigen middelen, want we leveren veel toegevoegde waarde," klinkt Geert Coudijzer tevreden. "Het neemt niet weg dat we op zoek gaan naar extern kapitaal, vooral voor de financiering van de export." Die bedraagt na slechts twee jaar werking reeds 80 procent van de omzet, en is vooral bestemd voor de buurlanden. De 34-jarige zaakvoerder bewijst met Covan zijn zin voor intuïtie. Het bedrijf werd in 1989 opgericht, als cel binnen Covan Industrie Group - een inmiddels ter ziele gegane producent van bedrijfsautomatisering. In 1994 scheurde Geert Coudijzer zich los van de groep. "Dat leek een groot avontuur. Onze enige klant was het moederbedrijf, we hadden geen contacten in de farmacie." Vier jaar later blijkt het alvast een lonende beslissing.