In de huidige ontslaggolf lijken de outplacers hun kandidaten niet bijster veel uitzicht te kunnen bieden op een gepaste baan. Roger De Cadt van VVO Outplacement nuanceert: "Je moet een onderscheid maken tussen de kantoren die outplacemen...

In de huidige ontslaggolf lijken de outplacers hun kandidaten niet bijster veel uitzicht te kunnen bieden op een gepaste baan. Roger De Cadt van VVO Outplacement nuanceert: "Je moet een onderscheid maken tussen de kantoren die outplacement doen voor groepen en degene die alleen kaderleden of hogere bedienden plaatsen. Wij behoren tot die laatste categorie en daar zie ik niet veel problemen opduiken. Kaderleden worden nog altijd even makkelijk als vroeger geplaatst. Het is voor ons trouwens moeilijk geworden om outplacement te doen in de lagere beroepscategorieën. Daar heeft de overheid een belangrijke rol te vervullen." Ongetwijfeld verwijst De Cadt naar VDAB-outplacement, dat een steeds grotere rol speelt bij de begeleiding van groepen ontslagen werknemers, vooral arbeiders en lagere bedienden. "VDAB-outplacement krijgt meestal contracten binnen wanneer bedrijven failliet gaan," constateert Lynn Coutigny, die aan het roer staat bij Curriculum Plus. "Ook wij begeleiden groepen, maar dan bij herstructureringen of gedwongen ontslag. Mijn ervaring leert dat een aantal spelers het moeilijk zal krijgen, al blijft er voorlopig nog wat ruimte, zeker bij individuele begeleiding." Rob Leemans van ADV Consult, dat wellicht betrokken wordt bij het Sabena-afvloeiingsplan, maakt zich evenmin zorgen: "Lang niet alle afgevloeide werknemers moeten herplaatst worden. Voor sommigen zijn er andere oplossingen dan naakte ontslagen, zoals brugpensioen." A.M.