Innovatie stoot op onbegrip
...

Innovatie stoot op onbegripEen ngo moet "vrij zijn van belangenvermenging met financiële, commerciële of industriële ondernemingen." Op basis van deze passage uit het Koninklijk Besluit van 12 maart '91 kwamen in de nasleep van schandalen rond het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking ( Abos) en het bedrijfsleven ook de investeringsmaatschappij Incofin en het garantiefonds Facto van de christen-democratische ngo Act onder vuur : Act zou via haar participaties in Incofin dividenden laten terugvloeien en via deze kanalen "de verplichte eigen inbreng van 25 % in de financiering van projecten omzeilen." Act is één van de drie partners in het Company Partnership Plan (CPP) dat Trends samen met de werkgeversorganisatie VKW opstartte om tussen Vlaamse kmo's en kleinschalige bedrijfjes in de derde wereld samenwerkingsformules tot stand te brengen. Incofin en Facto zijn instrumenten waarmee risicodragend kapitaal naar productieve projecten wordt gemobiliseerd en gekanaliseerd. De nadruk ligt daarbij op continuïteit door overdracht van aandelen aan lokale partners. Met dit nieuwe mechanisme wordt afgestapt van de giftenlogica in ruil voor productieve activiteiten volgens de bedrijfseconomische logica. Die innoverende aanpak wordt met argusogen bekeken. Na de negatieve berichtenstroom liet Act een " Doorlichting Relaties Act-Incofin-Facto" maken door het onafhankelijke bureau Synergie, Consultants for Development uit Antwerpen. Het eindrapport concludeert dat " VDK Spaarbank een belang heeft bij het aantrekken van spaargelden van een bepaald marktsegment (de zogenoemde "ideële" spaarders) ; dit kan echter niet als een ongeoorloofde belangenvermenging worden gekarakteriseerd. Integendeel, het gaat hier om een constructieve samenwerking tussen een ngo en een spaarbank." Bovendien werd er een overeenkomst gesloten tussen aandeelhouders van Incofin België om vrijwillig de winstuitkering te beperken tot de gangbare interest op een gewoon spaarboekje. Op de tweede aantijging antwoordt Synergie : "Het is duidelijk dat Act de vergoedingen niet inde en ze bijgevolg ook niet kon gebruiken voor de financiering van de eigen bijdrage in nieuwe medefinancieringsprojecten."