Langa, Kaapstad.
...

Langa, Kaapstad.CONTAINER WORDT WINKEL.Trots prijkt het CMB-logo op de containers van de hal, die wordt opgetrokken tegenover het Tsoga Environmental Centre in Langa, de zwarte woonwijk nabij Kaapstad. Safmarine leverde al zo'n 5000 "20 voeters" voor 2000 gemeenschapsprojecten. "Met creativiteit kan je containers ombouwen tot scholen, ziekenhuizen of winkels," weet Thembekile Joseph Ndiki van Safmarine Community Affairs. Richard Warnes, mediaverantwoordelijke van SCL, de rederij die Safmarine voor 75% controleert (naast CMB), was er eerst niet gerust in. "Ik vreesde dat het inzetten van afgeschreven containers in kansarme wijken paternalistisch zou overkomen," zegt hij. "Maar de daadwerkelijke steun die het project geeft, heeft me overtuigd." Community projects zijn belangrijk, maar hoe zit het met de reële macht die de zwarten vandaag binnen Safmarine uitoefenen? De top van het bedrijf wordt enkel door niet-zwarten bevolkt. Tony Farr, managing director van Safmarine: "We willen meewerken aan de black empowerment. We zoeken actief naar zwarte topmedewerkers, maar het probleem is dat zwarten door het onderwijssysteem benadeeld zijn. Vorming kan hier helpen." Farr benadrukt dat de democratisering van Zuid-Afrika een pre is voor het bedrijfsleven. "Door de boycot waren vele ondernemingen enkel op Zuid-Afrika gericht," stelt hij. "Voor een rederij is dat per definitie een slechte zaak. We gooiden na de democratisering dus snel onze structuren open. De samenwerking met CMB was daarvan het eerste teken." Safmarine is een groeier. In 1997 haalde het een omzet van van 4,4 miljard rand (1 rand is acht frank) of 57% meer dan in 1996. De nettowinst bedraagt 283 miljoen rand.De rederij is in handen van het beursgenoteerde Safren, dat een groepsomzet heeft van 8,5 miljard rand en een winst van een half miljard. Momenteel bestaat de portefeuille van Safren - zelf voor 57% in handen van de verzekeringsmaatschappij Old Mutual - ook nog uit het logistieke bedrijf Rennies Group en de horecagroep Kersaf Investments. Kersaf wordt op korte termijn waarschijnlijk afgesplitst. Safren wordt zo een logistieke holding met een landpoot (Rennies) en een maritieme tak (Safmarine). Rennies is met een omzet van 1,3 miljard rand ongeveer zo groot als Hessenatie en behandelt goederen in heel zuidelijk Afrika. Naast de lijndiensten (SCL), goed voor 57% van de winst, is Safmarine ook (al dan niet via een joint venture) actief in het vervoer van bulkgoederen (onder meer met SafOre, SafBulk en Rondau Bulk) en gekoelde producten ( Unicool Limited). Pentowe Marine verleent dan weer herstel-, sleep- en andere maritieme diensten. Safmarine beheert met Safair een vloot van achttien vliegtuigen. "Onze strategie bestaat erin met goede partners door te groeien in scheepvaartniches die we zelf nog niet bestrijken," legt Tony Farr uit. "Vandaar onze intrede op de Europese markt via CMB."Volgens Farr leidt de scherpere concurrentie tussen rederijen niet noodzakelijk tot kleinere winsten. "Wij streven niet naar de omzet om de omzet, maar zijn net als CMB een winstgeoriënteerd bedrijf," legt hij uit. "Daarom blijven we ver weg van de oost-westroute met haar moordende tarievenoorlogen. De alliantie tussen Kaapstad en Antwerpen in de containerdiensten is in dat opzicht ideaal."HANS BROCKMANS