Het is lovenswaardig dat Trends jonge beloftevolle economiestudenten een platform aanbiedt ( Trends, 6 juni 2002, blz. 22), maar enige journalistieke kanttekeningen zouden daarbij geen overbodige luxe zijn.
...

Het is lovenswaardig dat Trends jonge beloftevolle economiestudenten een platform aanbiedt ( Trends, 6 juni 2002, blz. 22), maar enige journalistieke kanttekeningen zouden daarbij geen overbodige luxe zijn. De kredietcrunch (inkrimping van kredietvolume aan ondernemingen) blijkt niet alleen uit de cijfers van de Nationale Bank van België (het kredietvolume aan niet-financiële ondernemingen verminderde tussen juni 2000 en juni 2001 met 3,7%), maar werd ook bevestigd door onder meer de recente Unizo-enquête (bij 343 ondernemingen). Het op til zijnde Basel II-akkoord is een van de zondebokken (of alibi's) ter zake. Om de gezondheid van de banksector niet in gevaar te brengen, moet een meer geraffineerd risicomanagement worden uitgewerkt. Deze nobele intenties zouden er kunnen toe leiden dat vooral startende ondernemingen en ondernemingen met zwakke financiële ratio's de kredietschaarste aan den lijve zullen ondervinden: ze zouden minder makkelijk aan kredieten geraken, tegen minder interessante voorwaarden en bovendien meer waarborgen moeten verstrekken. Ondernemingen met een bewezen terugbetalingscapaciteit zouden echter meer in de watten worden gelegd gezien de banken voor hen minder reserves moeten aanleggen. Dit is precies wat deze licentiaatsverhandeling bevestigt. De steekproef bestaat uit 100 ondernemingen, waarvan 80% minder dan twintig jaar oud is. Starters echter (minder dan vijf jaar oud) worden uitgesloten. De studie maakt een vergelijking tussen kredieten verkregen voor 2000 en die erna. Bedrijven die een bewezen terugbetalingcapaciteit hebben opgebouwd verklaren dat zij het makkelijker hebben gehad, bedrijven die te kampen hebben met minder goede financiële ratio's (in de studie omschreven als 'faillissementskandidaten') hebben het moeilijker. Logisch toch, maar geen bewijs van het niet-bestaan van de kredietschaarste. Maar, besluit de studie, "met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat KMO's sinds 2000 meer financieringsproblemen ondervinden en minder met bankleningen financieren". De kredietschaarste is dus bewezen, zouden we ons bij het gebazel kunnen aansluiten. Rudy Aernoudt, Adjunct-kabinetchef Waals minister van economie [{ssquf}]Aanvullingen & correctiesFédération Belge. In Trends van 9 mei 2002 (Wie wordt rijk bij de verkoop van uw bedrijf, blz. 40) werd de maatschappij Fédération Belge genoemd als advertentieverkoper. De maatschappij biedt echter nog een waaier van andere diensten aan tijdens het overnameproces. Dove. In het artikel over de impact van on-linereclame ( Trends, 30 mei 2002, blz. 76) schreven we het merk Dove verkeerdelijk toe aan Procter & Gamble. Dat moest natuurlijk Unilever zijn. Ter Vennen. In het omslagverhaal van 23 mei 2002 (Wie is Tony Gram, blz. 28) schreven we ten onrechte dat het restaurant Ter Vennen in Edegem ligt. Hof Ter Vennen bevindt zich in Wijnegem.