De raad van bestuur van Deep Green, het Ukkelse bodemsaneringsbedrijf dat gespecialiseerd is in de thermische verwerking van verontreinigde sites, heeft beslist om toch geen kapitaalverhoging door te voeren.
...

De raad van bestuur van Deep Green, het Ukkelse bodemsaneringsbedrijf dat gespecialiseerd is in de thermische verwerking van verontreinigde sites, heeft beslist om toch geen kapitaalverhoging door te voeren. "Met pijn in het hart heb ik me bij deze beslissing neergelegd," zegt gedelegeerd bestuurder Jan Haemers. "Na een half jaar hard werken had ik eindelijk een lijst van concrete voorstellen verzameld. Een schare investeerders was bereid om het maatschappelijk kapitaal op te trekken van 4,3 miljoen tot 19 miljoen euro. Maar als gevolg van het slechte beursklimaat werd de hele operatie tijdelijk uitgesteld. De bestuurders vonden de waardering van de aandelen te laag, waardoor de externe beleggers relatief te veel zeggingschap kregen. Bovendien vreesden zij een al te snelle expansie. Voortaan kiezen we voor een gestage groei in de landen waar we nu al actief zijn: de Benelux, Scandinavië, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten." Ondertussen wijzigde Deep Green wel van aandeelhoudersstructuur. Fidelco, het investeringsvehikel van ex-baggeraar Jean-Jacques Decloedt, verkocht zijn participatie van 30% aan Abier Vlodaver (de schoonvader van Jan Haemers) en Michel Delloye (ex-topman van GBL). Het management en het durfkapitaalfonds Anaphor (dochter van de beursgenoteerde Atenor Group) behielden respectievelijk 40% en 30%. Tegelijk maakten twee onafhankelijke bestuurders hun intrede: Bob Dunlap ( World Business Council for Sustainable Development) en Miguel Delmarmol (topman van het TotalFina). Drie jaar na zijn oprichting realiseert Deep Green met 100 werknemers een geconsolideerde omzet van 27 miljoen euro en een winst van 2 miljoen euro (cijfers 2002). Vandaag is het orderboek gevuld tot eind 2003. Haemers: "Vooral in Europa lopen de zaken goed. In juni jongstleden openden we onze eerste vaste verwerkingsinstallatie in Rouen (Frankrijk), een investering van 1,5 miljoen euro. Daarnaast sleepten we enkele belangrijke contracten in de wacht: Usinor, Acceralia, Peugeot en Charbonnage de France. In de VS, goed voor de helft van de omzet, startte onze dochter TPS Technologies haar eerste mobiele project voor het Amerikaanse leger in Coldbay (Alaska) op. Tegen eind 2003 hopen we de kaap van 40 miljoen euro te bereiken." E.P. [{ssquf}]