Dat de omzet in een lastig jaar 3,2 procent kon aandikken, was vooral het resultaat van hogere verkoopprijzen. Die stegen gemiddeld met 5 procent. Het verkoopvolume daalde echter met 2 procent, onder meer door een zwakkere bouwsector. Toch blijft BASF Antwerpen nog altijd goed voor ongeveer een tiende van de totale groepsomzet van BASF en is het de onbetwiste vaandeldrager van de Belgische chemie.
...

Dat de omzet in een lastig jaar 3,2 procent kon aandikken, was vooral het resultaat van hogere verkoopprijzen. Die stegen gemiddeld met 5 procent. Het verkoopvolume daalde echter met 2 procent, onder meer door een zwakkere bouwsector. Toch blijft BASF Antwerpen nog altijd goed voor ongeveer een tiende van de totale groepsomzet van BASF en is het de onbetwiste vaandeldrager van de Belgische chemie. Het bedrijfsresultaat zakte echter fors van 750 miljoen euro in 2011 tot 510 miljoen vorig jaar. BASF moest vooral door de zwakkere euro veel meer betalen voor zijn grondstoffen, zoals nafta, benzeen, cyclohexaan en ammoniak. "Die stijging hebben we niet of niet helemaal kunnen doorrekenen aan onze klanten, dus stonden de marges onder druk", zegt topman Wouter De Geest. Hij wijst erop dat het bedrijfsresultaat in 2011 ook uitzonderlijk hoog was. "510 miljoen euro is dus zeker niet slecht. We beschouwen 2012 niet als een grand cru, maar wel als een goed jaar." Ook de capaciteitsbenutting bleef hoog, met een gemiddelde van 85 procent. Vooral het jaareinde was beduidend beter dan in 2011 en ook de eerste maanden van 2013 waren bemoedigend, klinkt het. Toch zal de benuttingsgraad dit jaar lager zijn door een rist geplande onderhoudsbeurten. Zo krijgt de stoomkraker, die de grondstof nafta 'kraakt' tot diverse chemicaliën, een groot onderhoud. Dat zal wegen op de jaarresultaten. BASF zorgde vorig jaar voor een toegevoegde waarde van 875 miljoen euro. Ruim een derde, 311 miljoen, ging integraal naar de overheid. "Door die toegevoegde waarde wordt welvaart en welzijn mee gefinancierd", zegt De Geest. BASF investeerde vorig jaar in Antwerpen 161 miljoen euro, een tiende meer dan in 2011. Dat geld diende onder meer voor een nieuwe installatie voor butadieen, een grondstof voor synthetisch rubber, en voor extra capaciteit voor superabsorberende polymeren voor pampers. Dit jaar wordt meer dan 200 miljoen geïnvesteerd in Antwerpen, onder meer in een stoomboiler. De hoge energiefactuur is al lang een doorn in het oog van De Geest, en de stoomboiler moet het bedrijf minder afhankelijk maken van Zandvliet Power, de grote centrale van BASF Antwerpen en Electrabel die elektriciteit opwekt met duur geworden gas. BASF verkocht een jaar geleden zijn kunstmeststoffentak aan het Russische Eurochem. Dat gebeurde zonder één arbeidsplaats te verliezen. Het zorgde er mee voor dat het aantal werknemers bij BASF Antwerpen op ruim 3000 bleef. Vorig jaar werden zelfs 223 nieuwe medewerkers aangeworven. "De sector van chemie en lifesciences is een gelukkige uitzondering op het verhaal van industrie die niet aanwerft", zegt De Geest.Bert Lauwers