De Limburgse gemeenten Kinrooi en Dilsen-Stokkem wachten nog altijd op een vergunning om hun grindgebieden uit te breiden. Om het inkomstenverlies te beperken, is er maar één oplossing : de belastingen verhogen.
...

De Limburgse gemeenten Kinrooi en Dilsen-Stokkem wachten nog altijd op een vergunning om hun grindgebieden uit te breiden. Om het inkomstenverlies te beperken, is er maar één oplossing : de belastingen verhogen.Voor veel Limburgse gemeenten vormt grindontginning nog altijd een belangrijke bron van inkomsten. Dat geldt onder meer voor Kinrooi en Dilsen-Stokkem. Volgens het grinddecreet van '93 mogen ze nog tot 2005 grind opgraven. Probleem is evenwel dat de nodige vergunningen voor de twee wettelijk vastgelegde uitbreidingsmogelijkheden de Boterakker in Kinrooi en de Meerheuvel in Dilsen-Stokkem nog steeds niet zijn afgeleverd. Hierdoor verliezen beide gemeentebesturen dit jaar 25 miljoen frank inkomsten. De schepencolleges van beide gemeenten zien zich dan ook genoodzaakt de belastingen te verhogen.Marcel Dirckx, schepen van Financiën uit Kinrooi : "Dit jaar zullen onze ontvangsten zakken van 40 miljoen naar 12 tot 13 miljoen frank. Dat is zo'n 13 tot 14 miljoen frank minder dan voorzien. De grindmaatschappijen verenigd onder Tevereken wachten nog altijd op de nodige vergunningen voor het reservegebied aan de Boterakker. Door de omslachtige procedure van het grinddecreet, blijft de goedkeuring van de aanvraag ingediend in '94 aanslepen. Inmiddels is de exploitatievergunning binnen, binnenkort volgt de bouwvergunning en hopelijk kunnen de werken in de tweede helft van '97 starten. Om dit jaar toch nog grindinkomsten te innen, hebben wij ons gemeentelijk belastingreglement veranderd. Hoewel het tarief hetzelfde blijft 17 frank per ton zullen we nu de belastingen op de grindproductie per semester innen, zodat we zes maanden winnen. Bovendien leveren de inwoners een extra inspanning. De opcentiemen voor het kadastraal inkomen stijgen in '97 van 950 naar 1300 een verhoging met 10 %. Hoe het ná 2005 moet ( nvdr 2005 is de officiële einddatum van de grindwinning in Vlaanderen) weten we nog niet. Op de één of andere manier zullen we de gederfde inkomsten de capaciteit van de Boterakker wordt geraamd op 27 miljoen ton grind, goed voor een bijdrage van 559 miljoen frank aan de gemeentekas) moeten recupereren." In Dilsem-Stokkem is de milieuvergunning voor de Meerheuvel naar schatting 13 à 17 miljoen ton grind zopas goedgekeurd. Maar daar zal de exploitatie niet vóór volgend jaar kunnen plaatsvinden. De onteigeningsprocedure moet immers nog plaatsvinden. Ondanks de verhoging van de grindbelasting van 16,5 naar 20 frank per ton zakken daar de inkomsten van 28 miljoen ('95) over 19 miljoen ('96) naar een geraamde 16,5 miljoen frank in '97 op een totale begroting van 1,1 miljard frank.Toch heeft het bestuur zijn budget onder controle, zegt de betrokken ambtenaar, die wijst op de negatieve aspecten van grindontginning : vrachtverkeer, verkeersonveiligheid en gevaar voor overstromingen. Als oplossing snoeit Dilsen-Stokkem in zijn uitgaven.GRINDONTGINNING Uitbreidingsgebieden zijn samen goed voor zo'n 850 miljoen frank gemeentelijke inkomsten, maar die vallen in 2005 definitief weg.