Carmignac Emerging
...

Carmignac Emerging ISIN-code: Patrimoine A EUR ISIN-code: LU0592698954De opkomende markten hebben veel te bieden voor beleggers met een beleggingshorizon van minstens vijf jaar (zie De groei komt uit de groeilanden, blz. 146). Maar dat is niet voor iedereen weggelegd: wie zich op die wispelturige markten wil begeven, moet over stalen zenuwen beschikken. Om zich in te dekken tegen die vo-latiliteit heeft Carmignac Gestion de succesvolle strategie van zijn Patrimoine-fonds toegepast op de opkomende markten. Daaruit is vorig jaar het nieuwe fonds Carmignac Emerging Patrimoine ontstaan. De belangrijkste doelstelling van die strategie is kapitaalbescherming. Simon Pickard, de beheerder van Carmignac Emerging Patrimoine, maakt daarvoor zowel gebruik van aandelen als van obligaties. Daarnaast kan hij met afgeleide producten posities afdekken. Als de aandelenmarkten stijgen, kan het fonds die trend niet voor honderd procent volgen. Maar als het wat minder gaat op de opkomende markten, is het wel vrij resistent. Sinds zijn lancering is het fonds met 9,71 procent gestegen. In 2011, dat voor de opkomende markten een moeilijk jaar was door de eurocrisis, heeft het 1,90 procent verloren. Ter vergelijking: vorig jaar is de MSCI-index die is gewijd aan de aandelenmarkten in de opkomende landen teruggevallen met liefst 17,60 procent. Tussen januari en september dit jaar is het fonds omhooggegaan met 11,83 procent. De beheerders halen niet alleen het beloofde rendement, ze zijn er ook in geslaagd de volatiliteit te beperken (7,45 % in een jaar). Sinds september heeft het fonds de obligaties in de portefeuille licht afgebouwd tot 59,87 procent en de aandelen opgetrokken tot 38,49 procent. De be-heerders zijn ervan overtuigd dat de toestroom van liquiditeiten op de financiële markten door de acties van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank gunstig zal zijn voor de aandelenmarkten in de opkomende landen. De verbetering van de fundamenten van grote opkomende landen zoals China, Brazilië en India wijst eveneens in die richting. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de fondsbeheerders hebben getroffen om onaangename verrassingen te voorkomen, blijft Carmignac Emerging Patrimoine risico's inhouden. Toch ligt het risicoprofiel onder het gemiddelde van dat van andere fondsen die zich richten op de opkomende aandelen. Het fonds heeft een risicograad van 6 op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). KARINE HUET