Terwijl zijn minister van begroting Dirk Van Mechelen ( VLD) investeringen in schoolgebouwen op de lange baan schuift, droomt de Vlaams minister-president Bart Somers(VLD) van nieuwe sportstadions. Terwijl elk zinnig mens zich afvraagt hoe de werkgelegenheidsconferentie 200.000 jobs uit de hoge hoed moet toveren, denkt ook Somers aan banen - maar dan aan atletiekbanen. Terwijl de Vlaamse regering bespaart op studiewerk van de overheid, laat Somers nog vlug voor 250.000 euro onderzoeken of de meeste dromen nu echt wel bedrog zijn. Waar een Vlaming...

Terwijl zijn minister van begroting Dirk Van Mechelen ( VLD) investeringen in schoolgebouwen op de lange baan schuift, droomt de Vlaams minister-president Bart Somers(VLD) van nieuwe sportstadions. Terwijl elk zinnig mens zich afvraagt hoe de werkgelegenheidsconferentie 200.000 jobs uit de hoge hoed moet toveren, denkt ook Somers aan banen - maar dan aan atletiekbanen. Terwijl de Vlaamse regering bespaart op studiewerk van de overheid, laat Somers nog vlug voor 250.000 euro onderzoeken of de meeste dromen nu echt wel bedrog zijn. Waar een Vlaming al niet belastingen voor betaalt. Olympische Spelen in Vlaanderen ("maar Brussel en Wallonië mogen ook meedoen, hoor") in 2016? In geen 1000 jaar, zeker als het hele circus in 2012 in Parijs of Londen neerstrijkt. Bart Somerspelen zit op een berg slecht nieuws dat de marktkramers van de VLD niet verkocht krijgen en daarom wordt een verhaaltje over Olympische Spelen in de etalage gezet. Valt ook volgend jaar de economische groei tegen, dan kunnen we misschien ook de Wereldbeker voetbal van 2018 organiseren. Nu we toch bezig zijn. Vlaanderen en België hebben geen spelen in 2016 nodig. Ze hebben nood aan economische spelen, hier en nu. Of gaan we echt wachten op de zegen van het Internationaal Olympisch Comité ( IOC) om onze de economie te dynamiseren? IOC-voorzitter Jacques Rogge lijkt plots de nieuwe Vlaamse minister van Economie. Rapport na rapport wordt de economische waarheid in het gezicht van de bewindslui gekletst. Onze bedrijven verliezen concurrentievermogen, onze activiteitsgraad is bedroevend laag, de werkloosheid is torenhoog, de voorraad menselijk kapitaal boert achteruit, de overheidsfinanciën zijn nog altijd een puinhoop, de innovatie is te laag, de loonkosten zijn te hoog. Onze welvaart staat op het spel. Maar geen nood, heb geduld, de Olympische Spelen komen in 2016 naar Vlaanderen! De redding is nabij! Bart Somers redeneert dat de gebrekkige sportinfrastructuur net een argument is om de Spelen naar hier te halen. Want dat verplicht ons de nodige investeringen te doen. Maar schreeuwt de gebrekkige economische infra- structuur in een brede zin - in wegen en havens, maar ook in Onderzoek & Ontwikkeling, in innovatiekracht of in betaalbare arbeid - dan niet om investeringen? Als daar geen geld voor is, komt dat omdat die investeringen niet prioritair zijn voor de overheid. Al jarenlang kalven de Belgische overheidsinvesteringen af. Vandaag bedragen ze nog nauwelijks 1 % van het bruto binnenlands product (BBP), terwijl 3 % een gezonde norm is. De netto-overheidsinvesteringen zijn intussen zelfs onder het nulpunt gedaald. De overheid desinvesteert. Alleen al om de jarenlange achterstand in te halen moeten Somers & co. van nu tot in 2016 élk jaar de Olympische Spelen organiseren. Wacht niet op Godot, meneer de minister-president, investeer nu! En laat een waarschijnlijk njet van het IOC geen excuus zijn om die inspanning niet te doen. Vlaanderen heeft nood aan spelen. Aan de economische spelen van 2004. Daan Killemaes