Sinds begin dit jaar is Francis Colaris (39j.) lid van het directiecomité van verzekeringsmaatschappij P&V (premie-omzet : 9,9 miljard frank in 1994). De verzekeraar heeft net als de andere financiële ondernemingen van de socialistische beweging een moeilijke periode achter de rug. Momenteel verteert Codep de opslorping van Bank Nagelmackers, de twee eeuwen oude bank waarvan het blauw-elitaire karakter schril afsteekt tegenover het rood ...

Sinds begin dit jaar is Francis Colaris (39j.) lid van het directiecomité van verzekeringsmaatschappij P&V (premie-omzet : 9,9 miljard frank in 1994). De verzekeraar heeft net als de andere financiële ondernemingen van de socialistische beweging een moeilijke periode achter de rug. Momenteel verteert Codep de opslorping van Bank Nagelmackers, de twee eeuwen oude bank waarvan het blauw-elitaire karakter schril afsteekt tegenover het rood van de coöperatieve bank. Colaris : "Er is geen fundamenteel verschil van zakendoen. De regels van de markt zijn voor iedereen dezelfde." Luikenaar Colaris (hij spreekt uitstekend Nederlands en is Trends-lezer) is verantwoordelijk voor het commerciële net. Hij bekijkt de fusieoperatie vooral in termen van marktpenetratie : "Momenteel staat de samenwerking in de kinderschoenen. Maar met Bank Nagelmackers kunnen we onze verzekeringen bij een totaal nieuw publiek aan de man brengen."Colaris is een econoom (Universiteit van Luik) met een specialisatie in verzekeringen (ULB). Zijn vrije tijd besteedt hij hoofzakelijk aan zijn echtgenote en zijn zoontje. In de vakantie staat de hele familie graag op de skilatten.De kersverse directeur zit op een sleutelfunctie, gezien de erg ambitieuze doelstellingen die de verzekeringsmaatschappij vooropstelt. "We willen onze productiviteit per werknemer in drie jaar met 30 % verhogen," aldus Colaris. "Verleden jaar gingen we al flink vooruit met een stijging van de premie-omzet met 7 tot 8 %." Het nieuwe directielid voorspelt dat de relatieve stijging "waarschijnlijk" niet wordt gerealiseerd door het aantal werknemers (vandaag 460) te laten dalen. "Wel moet er anders worden gewerkt."Voor P&V betekent dit een doorgedreven informatisering van het back office, de verbetering van de opleiding en de beperking van de onkosten (vooral in het vastgoed). Maar dat doen de concurrenten ook. Colaris meent echter dat "ons eigen netwerk van agenten onze belangrijkste troef is". Hij wijst erop dat ABB en DVV met hun eigen netwerk iets beter dan de markt presteren. Is het toevallig dat deze verzekeraars ook deel uitmaken van een ideologische zuil ? "Geenszins," aldus Colaris, overigens geen PS-lid. "Onze ideologisch geïnspireerde achtergrond vertaalt zich hoofdzakelijk in onze meer positieve ingesteldheid tegenover de consument. Voor ons is verzekeren meer dan een financiële operatie. Dat merken onze klanten. Ons coöperatief karakter is dus geen anachronisme, zoals wel eens wordt beweerd." FRANCIS COLARIS (P&V) Per personeelslid moet de productiviteit met 30 tot 40 % omhoog.