TRENDS. Onlangs nog aarzelde u niet om de privémakelaars de les te spellen over hun cijfers over de Brusselse vastgoedmarkt. Wordt de regionale overheid wakker en neemt ze het heft in handen? En waarom zo laat?

CHARLES PICQUÉ (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST). "We staan als het ware weer aan het begin van de jaren negentig. Als alles opperbest gaat en de groei goede perspectieven biedt, dan is de publieke regelgever minder zichtbaar en dwingend. Dat wil niet zeggen dat onze waakzaamheid verslapte, want als we de privésector hadden laten doen, dan stonden er nu niet minder dan veertien kantoorblokken rond het Zuidstation.
...

CHARLES PICQUÉ (BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST). "We staan als het ware weer aan het begin van de jaren negentig. Als alles opperbest gaat en de groei goede perspectieven biedt, dan is de publieke regelgever minder zichtbaar en dwingend. Dat wil niet zeggen dat onze waakzaamheid verslapte, want als we de privésector hadden laten doen, dan stonden er nu niet minder dan veertien kantoorblokken rond het Zuidstation. "Maar gezien de economische en politieke - en tussen de gewesten ook juridische - instabiliteit en het overaanbod aan kantoren dat dreigde in enkele gebieden in de rand, was het voor ons van strategisch belang om opnieuw aan zet te komen. Via het Observatorium voor Kantoren en het monitoringplatform Inventimmo - dat voor iedereen toegankelijk is - beschikken we over een analyse-instrument dat onmisbaar is om de bakens uit te zetten." PICQUÉ. "Ik denk dat het wettelijke kader voortdurend aangepast moet worden aan de realiteit van het stedelijke weefsel en van de markt, die allebei almaar sneller evolueren. Het actuele wettelijke kader blijft natuurlijk het enige dwingende. Op papier staan verschillende strategische plekken die een theoretische bodembestemming gekregen hebben die helemaal niet in overeenstemming is met de werkelijkheid op het terrein. In enkele gebieden, zoals Evere en de zone die grenst aan het Vlaamse gewest, de Heizel, Marcel Thiry en het vormingsstation van Schaarbeek, komt het erop aan de hinderlijke grendels uit de weg te ruimen. Dat kan door aanpassingen aan de wetgeving die de evolutie in deze zones weerspiegelen. Het einddoel is een beter stedelijk netwerk. "Ik vind ook dat op middellange termijn - en ik hoop die stap nog voor het einde van de legislatuur te kunnen programmeren - het Gewestelijke Ontwikkelingsplan (GOP) grondig moet worden herzien. En dat in het licht van de uitdagingen waar Brussel voor staat en uiteraard ook rekening houdend met de budgetlijnen die de federale overheid ons wil toekennen. "Het gaat over de overlevingskansen van de hoofdstad. We moeten eindelijk eens ophouden met onze ambities af te stemmen op onze al te beperkte middelen. We moeten de middelen krijgen om onze levensnoodzakelijke ambities waar te maken, vooral in mobiliteit en de aantrekkelijkheid van de stad op internationaal niveau. Ik ga me met de huidige eigen middelen niet wagen aan de bouw van een sportstadion met olympische afmetingen, laten we duidelijk wezen. Het gezond verstand vereist vervolgens dat, zodra het nieuwe GOP vaste vorm gekregen heeft, ook het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) aangepakt wordt uitgaande van die nieuwe benchmark. Dat is uiteraard een werk van lange adem, maar ik denk dat we er niet omheen kunnen." PICQUÉ. "We moeten pragmatisch en realistisch blijven. We kunnen de stad niet verlammen in afwachting van een nieuw wettelijk kader dat beter aangepast is aan de realiteit en aan de uitdagingen van morgen. We gaan uiteraard in overleg te werk. Met dat doel werden de richtplannen uitgewerkt. En de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) die daaruit voortvloeien, maken het mogelijk de zaken beetje bij beetje in de goede richting te duwen. "Ik weet wel dat de procedure versneld moet worden. Na de BBP's van de zone Delta en van het Rijksadministratief Centrum aan de Wetstraat, wordt eerstdaags dat van Tour & Taxis vrijgegeven. Dat zal hopelijk een einde maken aan het immobilisme dat al te lang geduurd heeft. We gaan ook een omvangrijk richtplan opzetten voor de zone Reyers-Kolonel Bourg (Schaarbeek-Evere), wat een invloed zal hebben tot in Sint-Lambrechts-Woluwe en de zone Marcel Thiry." PICQUÉ. "We gaan stap voor stap vooruit en we zijn nog maar aan de eerste aanzet. Maar ik kan bevestigen dat we wel degelijk een nieuwe brug voor voetgangers en lichte voertuigen gaan bouwen over het kanaal van Willebroek tussen de Redersbrug en de metrolijn. En er komt ook een nieuwe tramverbinding tussen Tour & Taxis en het multimodale knooppunt aan het Noordstation, die eveneens over die brug zal rijden." (T) Philippe Coulée