Met SmartSuite versie 97 opent Lotus zijn offensief op de markt van het Intranet, waarbij het zich op het groepswerk blijft concentreren.
...

Met SmartSuite versie 97 opent Lotus zijn offensief op de markt van het Intranet, waarbij het zich op het groepswerk blijft concentreren.L otus heeft zich ontpopt tot de kampioen van de werkgroepen. De nieuwe versie van zijn kantoorsuite, SmartSuite 97, past volledig in dat beleid. Op het eerste gezicht kan SmartSuite 97 ontgoochelend lijken. De programma's zijn dezelfde als vroeger : de Word Pro tekstverwerker, het 1-2-3 spreadsheet, de Approach database, de Organizer agenda en de presentatieprogramma's Freelance Graphics en Screencam, allemaal georchestreerd door het SmartCenter. Het gevoel van "déjà vu" wordt nog versterkt door de interface en de werking van de toepassingen, die niet van SmartSuite 96 lijken te verschillen. Toch verbergt de nieuwe Suite tal van innovaties, vooral op het domein van het Internet en de Intranets. Lotus gebruikt de netwerken als basis voor het groepswerk, dat een nieuwe dimensie krijgt dankzij het delen en publiceren van informatie of het opzoeken van documenten op het Internet/Intranet.WEBDOCUMENTEN.Men kan nu in Word Pro HTML-documenten maken en bekijken. Dat laatste lijkt niet echt noodzakelijk (het is een functie van de traditionele browsers), maar het eerste is een echte aanwinst. Zo kan men voortaan vanuit zijn favoriete tekstverwerker zijn eigen homepage maken. Belangrijker is dat Word Pro bij het werken in groep gebruikt kan worden om persoonlijke documenten op een Intranet te plaatsen. Lotus levert met dat doel een reeks modellen (SmartMasters) om typedocumenten te ontwerpen. Bovendien werkt de spellingcontrole ook voor Webpagina's. Een document op het Internet/Intranet plaatsen is doodeenvoudig : het file-menu heeft een Internet-optie waarmee men documenten op het net kan openen of verzenden. Eerst moet men wel de verbinding configureren (naam van de host, gebruikersnaam, paswoord enzovoort) en de nodige toelatingen hebben. De functie loopt over twee Internet-protocollen : HTTP (World Wide Web) of FTP (bestandsoverdracht). In feite gebruikt SmartSuite 97 de Internet/Intranet-host als een harde schijf op een netwerk.HET INTRANET ALS BASIS.Dezelfde procedure wordt toegepast in de 1-2-3 spreadsheet, met de mogelijkheid rekenbladen op het Internet/Intranet te openen en te versturen. 1-2-3 beschikt hiervoor over een import/exportfunctie voor rekenbladen in HTML-formaat. Eens te meer is groepswerk de boodschap. Een groepslid kan zijn documenten in de vorm van een Webpagina op het Intranet plaatsen, waar anderen (mits ze over de toelating beschikken) ze kunnen raadplegen of aanpassen.De programma's vertonen nog meer vernieuwingen, die niet allemaal op het Internet/Intranet betrekking hebben. Eén ervan is het dynamische afdrukvoorbeeld, waarbij elke wijziging aan het document rechtstreeks op het afdrukvoorbeeld wordt getoond.Toch is het offensief van Lotus hoofdzakelijk gericht op het Internet/Intranet, vooral in het kader van groepswerk. Het Internet kan ook gebruikt worden om gegevens te actualiseren. Zo kan een rekenblad in 1-2-3 het adres bevatten van een financiële site, die gebruikt wordt om de in het blad opgenomen wisselkoersen bij te werken. Bovendien omvat het SmartCenter (van waaruit men alle toepassingen van de suite start) nu ook een kolom met adressen van Internet-sites.EEN VOLLEDIG AANBOD.Al deze vernieuwingen passen in de context van het totale aanbod van Lotus, en in het bijzonder van Notes 4. Dit programma heeft zich trouwens onlangs verder naar het Web en het Intranet geopend dankzij de Domino-server, die de Notes-gegevens in Webpagina's "vertaalt". Zo kan men in SmartSuite 97 een Notes-database openen en er documenten uit selecteren. 1-2-3 kan documenten openen met rekenbladen die gekoppeld zijn aan een steekkaart van de Notes-database. Ook de functies van TeamConsolidate (documenten in groepsverband bijwerken en corrigeren) zijn bruikbaar in samenwerking met Notes. Ten slotte zijn er de bekende Components van Lotus, die vroeger alleen in Notes beschikbaar waren. Nu kan men ze ook in een Webpagina toepassen. Het gaat hier om miniprogramma's in Java of ActiveX waarmee men de grafische afbeeldingen van de Webpagina in real time kan laten evolueren. Lotus start met deze producten een krachtig offensief op een terrein dat het zeker niet aan de concurrentie wil afstaan : het groepswerk op een Intranet.C.F. SmartSuite 97 wordt zeer binnenkort uitgebracht. Prijzen waren bij het in druk gaan nog niet bekend.SMARTSUITE 97 Bestanden openen en bewaren op het Internet.