Vanaf 1 januari kunnen 25.000 kleinere bedrijven vrij hun stroomleverancier kiezen, in juli 2003 is de hele Vlaamse markt vrij. Electrabel is de dominante speler, maar de concurrentie stroomt toe. De Vlaamse toezichthouder op de markt, de Vreg, gaf onder andere al een leveringsvergunning voor de Vlaamse markt aan nieuwkomer WattPlus. Stichter en bezieler van WattPlus is de Nede...

Vanaf 1 januari kunnen 25.000 kleinere bedrijven vrij hun stroomleverancier kiezen, in juli 2003 is de hele Vlaamse markt vrij. Electrabel is de dominante speler, maar de concurrentie stroomt toe. De Vlaamse toezichthouder op de markt, de Vreg, gaf onder andere al een leveringsvergunning voor de Vlaamse markt aan nieuwkomer WattPlus. Stichter en bezieler van WattPlus is de Nederlander André Jurres, die zijn sporen verdiende in de telecomsector bij Belgacom, KPN Mobile en Telecom Finland. Voor de stroombevoorrading kan WattPlus rekenen op ONS en Nutsbedrijven Maastricht uit de Nederlandse Essent-groep. ANDRÉJURRES (WATTPLUS). "We willen niet aan cherry picking doen, maar willen zowel grootverbruikers, KMO's als gezinnen in ons klantenbestand. We ambiëren op termijn tot 100.000 klanten. In Nederland, waar de markt al één jaar vrij is, veranderde al 25 à 30% van de grootverbruikers van leverancier. Ik verwacht op de Vlaamse markt hetzelfde percentage, zoniet werkt de markt niet. De regelgeving zal de marktwerking bepalen. Komen er geen faire spelregels, dan moeten we ons tot de KMO's beperken." JURRES. "Kopzorg nummer één zijn de transporttarieven. Netbeheerder Elia, nog altijd voor 70% in handen van Electrabel, vraagt geen eerlijke prijs. In Nederland, dat een vergelijkbaar netwerk heeft, bedraagt de transportkost van een MWh 7,5 euro; in België is dat 16,5 euro. De transportkost bedraagt nu 60 à 70% van de totale kostprijs voor de levering van stroom. Dat betekent dat je maar op een beperkt stukje van de kostenstructuur kunt concurreren, wat in de kaart van Electrabel speelt. Voor de gezinnen is het nog erger: de distributiekost bedraagt in België 140 euro per MWh, tegenover 43 euro in Nederland. Electrabel hanteert dus een oude truc: het verschuift de marges van de leveringsbedrijf naar het transportbedrijf." JURRES. "Uit mijn ervaring in de telecomsector kan ik begrijpen dat een ex-monopolist openlijk voor de vrije markt is, maar wees gerust dat er intern war rooms bezig zijn te verzinnen hoe ze de vrijmaking kunnen afremmen." D.K. [{ssquf}]