Een regen van ontslagen
...

Een regen van ontslagenDe neergang van Gazet van Antwerpen symboliseert de verloedering van de Scheldestad. Economisch kan het merkelijk beter, politiek is de stemming onder nul, mediatiek is de trotse vlag van Antwerpen een verregend dundoek. Jarenlang heeft de onderneming niet geïnvesteerd in management-, commercieel en journalistiek talent. Dat vertaalt zich vandaag in stuurloosheid, ontgoocheling en dalende oplagecijfers (tijdens het eerste halfjaar nog gemiddeld 133.000 exemplaren, voor 20 jaar zat de krant rond 200.000). Elke overleden oudere Antwerpenaar is een lezer minder. Bij De Vlijt uitgever van Gazet van Antwerpen ging het in de voorbije dagen hard tegen hard tussen de voor- en tegenstanders van de nieuwe Limburgse partner, Concentra. De Vlijt en Concentra investeren samen in de Regionale Uitgeversgroep (RUG). De Antwerpenaren zochten smekend een partner om hen uit het moeras te tillen. Karel Huysmans sedert kort directeur-generaal van het Antwerps kranten- en drukkersbedrijf moest de duimen leggen voor de macht van Concentra (Belang van Limburg) en zijn gedelegeerd bestuurder, Peter Baert. Onverwachts werd Karel Huysmans ontslagen vrijdag jongstleden. Zijn beslissingen zonder steeds de raad van bestuur te kennen, bijvoorbeeld voor een investering van 30 miljoen frank in een nieuwe mediacampagne bleken onaanvaardbaar te zijn. Maandag volgden ook Jan Van Schil, directeur lezersmarkt, en directeur Hubert Rommel. Anderen vertoeven bij de guillotine, onder meer Armand Van Linden, directeur van de redactie. Hij is met ziekteverlof tot 4 oktober. Luc Van Loon is intussen benoemd als de nieuwe hoofdredacteur van de Antwerpse krant. Luc Van Loon is een oud-journalist van het Belang van Limburg. Hij verliet het Limburgse blad in '90 voor Het Nieuwsblad in Antwerpen. Luc Van Loon draaide Hasselt de rug toe na een conflict met de eigenaren. De vrede is getekend. Peter Baert, gedelegeerd bestuurder van de RUG wil de maximale synergie halen uit de samenwerking tussen de twee uitgeverijen. Tegenkantingen duldt hij niet. Bij Gazet van Antwerpen bestond er een stilzwijgende afspraak om die van Limburg zo ver als mogelijk van zich af te houden. Dit leidde tot incidenten over de kleinste voorvallen (het uitwisselen van foto's enzovoort). Peter Baert wil geen tijd verliezen met de sinjoorse achterhoedegevechten. Temeer omdat de verliescijfers over '96 opnieuw dramatisch blijken te worden, insiders spreken over een verlies dat dit van '95 evenaart (rechtstreeks 120 miljoen frank, met de nevenactiviteiten inbegrepen het dubbele). Bob Stouthuysen, die voorzitter wordt van de RUG en al voorzitter is van de raad van bestuur van De Vlijt, volgt de Limburgse lijn loyaal. Concentra zal over kort voor een reële investering van amper 500 miljoen frank het bedrijf van de Linkeroever volledig kunnen inpalmen. De tegenbieder Persgroep had viermaal meer veil voor De Vlijt. De invloedsverdeling tussen De Vlijt en Concentra in de RUG wordt omschreven als "op voet van gelijkheid", de reële inbreng is 2,2 miljard frank in natura. De RUG-constructie ontstond als verdediging tegen de Persgroep onder meer Het Laatste Nieuws van de Antwerpse familie Van Thillo die ook grote belangstelling had voor de krant van de Linkeroever. Onder politieke druk van de CVP werden de "vrijzinnigen" (?) van de Persgroep geweerd bij het traditioneel christelijke Antwerpse bolwerk. Christian Van Thillo slikt deze blamage niet en trekt onder meer de belangrijke drukorders voor tijdschriften van de Persgroep weg bij de drukkerij De Vlijt. De geschiedenis van Gazet van Antwerpen vertoont een navrante gelijklopendheid met de chronische ziekte van de ex-trots van Amsterdam, Het Parool. Ook deze krant schipperde stuurloos tussen nationale en regionale roeping en de innoveerdrift van consultants en nieuwe redders in nood.