De Belgische gasoorlogkan beginnen
...

De Belgische gasoorlogkan beginnenGasunie wil 3,5 à 4 miljard frank investeren in Zeebrugge en een gaspijp over Gent naar Zeeland. In kringen van de Vlaamse regering circuleert een investeringsraming van de Nederlandse gasreus voor zijn Zeebrugse plannen. Zoals Trends schreef in het omslagverhaal van 19 september jl. praat Gasunie met Vlaamse en Nederlandse financiers en politici over een rechtstreekse koppeling van het Nederlandse aardgasnet aan het aanlandingspunt van de Interconnector in Zeebrugge. De Financieel-Economische Tijd meldde ondertussen eveneens dat de Vlaamse regering een gasdossier bestudeert dat het monopolie van Distrigas zou doorbreken. In Den Haag wordt deze affaire gezien als een test voor een verdere economische verweving van Nederland en Vlaanderen. Als Gasunie start in Zeebrugge, is dit een duidelijke keuze voor een Vlaamse presentie van het bedrijf en het afwijzen van een aftakking op zee van de Interconnector naar Rotterdam of Zeeland. De investering van Gasunie kan gesplitst worden in drie delen : een leeuwendeel voor de koppeling aan het pompstation van de Interconnector in Zeebrugge, 700 miljoen voor de vervanging en de sanering van de azote-lijn van NMP (een dochter van Ackermans & van Haaren, uit de nalatenschap van de Nationale Investeringsmaatschappij) die zou omgebouwd worden naar een aardgasverbinding en een bedrag voor het jaarlijkse onderhoud van de verbinding. Zoals we schreven, is dus de pre-fase van het bedrijf Gasnet Vlaanderen ingezet. Kredietbank, Rabobank, Gasunie en Ackermans & van Haaren denken na over twee projecten : één, de pijp Zeebrugge-Zeeland, en twee, een financiële participatie in de Distrigas-verbinding Zeebrugge-Eynatten (de zogenoemde VTN-pijp). De Europese Commissie volgt het dossier met sympathie omwille van de liberalisering van de gasmarkt. Zij kan voorlopig weinig ondernemen tegen het binnenlandse monopolie van Distrigas maar verwerpt de monopolistische attitude van de gashandelaar voor de transit van het Britse gas door België naar de rest van de Europese markt. Temeer daar Distrigas zelf mee zorgt voor de liberalisering van de Nederlandse gasmarkt (door de koppeling in Zelzate aan de VTN-pijp van een leiding richting Zeeland en Noord-Brabant, gefinancieerd door Energie Zuid-Nederland, EZN). Een Commissie-deskundige : "Het is lichtjes belachelijk van Distrigas om zich met hand en tand te verzetten tegen een opening van de Belgische markt en dan gelijklopend mee te helpen aan de liberalisering van de gashandel in Nederland." Distrigas tracht het idee Gasnet Vlaanderen weg te lachen. Enige zenuwachtigheid karakteriseert het hoofdkantoor van Distrigas. Men beseft daar beter dan op het Martelarenplein hoofdzetel van de Vlaamse regering dat hier sprake is van een pokerspel met Europese allure. Zijn de Vlaamse ministers voldoende doordrongen van het gewicht van de troeven die zij in handen hebben om een Vlaams gasbedrijf levenskansen te geven ? Insiders stellen zich vragen over de belofte van Distrigas in de kranten om dezer dagen uit te pakken met de namen van de contractanten voor de transit van aardgas over de VTN-lijn van Zeebrugge naar Eynatten. Distrigas onderhandelt hard zegt de leiding van het gasbedrijf maar of dit de enige reden is voor de stilzwijgendheid wordt betwijfeld op de gasmarkt. JEAN-PIERRE DEPAEMELAERE (DISTRIGAS) Concurrentie in België komt snel dichterbij.