Een beter Telenet.
...

Een beter Telenet.Economieminister voor Vlaanderen Eric Van Rompuy praat over een interessant project in de gassector. Minister-president Luc Van den Brande en Eric Van Rompuy ontvingen vorige week topman Verberg van Gasunie (Nederland). Dit gesprek paste in een kennismakingsronde met partijen uit de Europese gasbranche. In de zomermaanden raakte de oprichting van Gasnet Vlaanderen (zie Trends, 19 oktober '95) plots in een stroomversnelling. Leden van de Vlaamse regering waaronder de Economieminister overwegen om het privé-initiatief Gasnet hun zegen te geven door de toekenning van bouwvergunningen voor de VTN-lijn aan Distrigas te gebruiken als lanceerplatform (in een branche met een boeiende, maar niet razendsnel evoluerende technologie, ontstaat een Telenet-kloon). Privé-financiers lanceren Gasnet, een aanpak die Eric Van Rompuy zeer genegen is (omwille van zijn filosofie van marktconformiteit). Gasnet is een test voor de ontvankelijkheid van Philippe Bodson ( Tractebel) voor samenwerking met Vlaamse industriële initiatieven (zie Tweespraak, 12 september '96). Luc Van den Brande verwezenlijkt een droom : de strategische versterking van de Vlaamse economie in de energiebranche. Kredietbank, Ackermans & van Haaren en de Nederlandse Rabobank zijn de gangmakers van het Vlaamse gasbedrijf. Gasnet zou geld fourneren voor twee projecten : ten eerste de uitbouw van een pijplijn Zeebrugge-Gent-Zeeland (ZGZ), richting het Gasunie-net ; ten tweede oogt de vennootschap naar een minderheidsparticipatie in de VTN-pijp Zeebrugge-Eynatten van Distrigas. Operationeel zou Distrigas de VTN-lijn leiden, het geld wordt aangebracht door een consortium van Distrigas en Gasnet. In het eerste project kan Ackermans & van Haaren een bijzondere rol spelen. AvH verwierf de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen bij zijn overname van de Nationale Investeringsmaatschappij. NMP is vandaag een dof juweel. De aardgaspijp Zeebrugge-Gent-Zeeland is dé kans voor een poetsbeurt. De ZGZ volgt tussen Zeebrugge en Gent het tracé van een oude Carcoke-lijn die in de portefeuille zit van NMP. Zij zal moeten worden vervangen door een heuse aardgaspijp, maar het traject is vrij en beschikbaar. De AvH-pijp geeft een meerwaarde aan de Interconnector omdat meer gas vloeit vanuit Zeebrugge naar de Nederlandse markt, waar een hoge consumptie bestaat. Hoe meer aansluitingen op de Interconnector in Zeebrugge, hoe meer investeringen daar en tewerkstelling. De positie van Zeebrugge als energiehaven wordt versterkt tegenover Duinkerken. In het tweede project de cofinanciering van de VTN-pijp is Kredietbank, samen met Rabobank, de pionier. De financiers van Gasnet kijken naar twee operationele partners : Gasunie en Wintershall (een BASF-dochter en amice van Gazprom). Voor het ZGZ-project is te verwachten dat Gasunie 51 % van de zeggenschap zal opeisen. Voor de VTN-pijp mikken de financiers op een participatie van een kwart (concreet 3 à 4 miljard frank) van het bouwbedrag.Gasnet positioneert Vlaanderen met privé-geld in de internationale energiebusiness, levert dividenden en expertise op voor Vlaamse kapitaalschieters in een toekomstbranche (de dividenden van Distrigas belanden via Tractebel/Generale Maatschappij gedeeltelijk bij de aandeelhouders van Suez), zorgt voor allianties met geavanceerde internationale bedrijven en is een brug naar zeggenschap in de Tractebel-club. ERIC VAN ROMPUY (MINISTER VAN ECONOMIE) Groen licht voor een marktconforme, Vlaamse gasonderneming.