"Eenvoud, automatisme en marktconformiteit" zijn de nieuwe slagwoorden van Chris Dauw. De voorzitter van het Vlaams Waarborgfonds antwoordt hiermee op een kritische doorlichting van zijn dienst die vorig jaar door het studiebureau Idea Consult werd uitgevoerd. "De studie toonde inderdaad aan dat de garantie voor investeringskredieten en voor risicokapitaalinvesteringen veel te werden gebruikt," aldus Dauw. ...

"Eenvoud, automatisme en marktconformiteit" zijn de nieuwe slagwoorden van Chris Dauw. De voorzitter van het Vlaams Waarborgfonds antwoordt hiermee op een kritische doorlichting van zijn dienst die vorig jaar door het studiebureau Idea Consult werd uitgevoerd. "De studie toonde inderdaad aan dat de garantie voor investeringskredieten en voor risicokapitaalinvesteringen veel te werden gebruikt," aldus Dauw. Het Vlaams Waarborgfonds wil nu de waarborgregeling voor investeringskredieten sneller en efficiënter laten verlopen. "In het oude systeem moest een ondernemer op zoek naar overheidswaarborg telkens ons beheerscomité passeren die de aanvraag al dan niet goedkeurt," legt Dauw uit. "In het nieuwe systeem ligt de beslissingsbevoegdheid bij de financiële instelling. Als de bank vertrouwen heeft in het krediet, maar er zijn net te weinig waarborgen beschikbaar, mag de bank automatisch een overheidswaarborg aan het krediet koppelen. Hierdoor kunnen meer ondernemers op een snellere manier van een overheidswaarborg genieten."De automatische waarborg kent natuurlijk ook een aantal beperkingen. Dauw: "De overheidswaarborg mag enkel worden gegeven als alle andere aansluitende waarborgen door de bank zijn opgevraagd. Bovendien is de waarborg gelimiteerd tot een kredietbedrag van 500.000 euro."Ook hanteert het Waarborgfonds enkele selectiecriteria in zijn doelgroep en in het soort kredieten die gewaarborgd kunnen worden. Ondernemers die van de waarborg gebruik maken, zullen hiervoor jaarlijks 0,25% op het kredietbedrag moeten betalen. Goed nieuws voor de starters: niet alleen mogen ze in de nieuwe regeling ouder dan 35 jaar zijn, voor hen wordt de jaarlijkse kost van de waarborg verlaagd tot 0,05%. Dauw rekent erop dat vanaf het moment dat de nieuwe regeling voldoende bekendheid geniet, de gewaarborgde kredieten zullen vervijfvoudigen. In Nederland, waar net hetzelfde systeem wordt gehanteerd, wordt jaarlijks ongeveer 450 miljoen euro aan waarborgen gegenereerd of een veelvoud van het bestaande Vlaamse systeem.Als Dauw verwacht dat deze hervorming leidt tot meer aanvragen, waarom ook de garantie voor risicokapitaalinvesteringen niet herzien? Dauw: "Een hervorming is hier niet nodig. Deze regeling zal immers een stille dood sterven en vervangen worden door de small business investment company-formule die de overheid nu uitwerkt." A.G. [{ssquf}]