Operatie-Verplaetse?
...

Operatie-Verplaetse?Ex-gouverneur Fons Verplaetse van de Nationale Bank ondernam tien jaar geleden een poging om met de revolver in de rug de Belgische openbare kredietinstellingen naar een schaalvergroting te drijven. Hij had een plan om ASLK,NMKN,Gemeentekrediet en NKBK per specialiteit te koppelen. Zijn vrees was dat, als zo'n operatie er niet kwam, België geen financiële speler van formaat meer zou hebben. Een beangstigende gedachte, met de fusiegolf van de Europese bancaire sector in het vooruitzicht. De analyse van Fons Verplaetse was correct. De grootste openbare kredietinstellingen - ASLK en NMKN - verdwenen in de plooien van grensoverschrijdende fusies.Moet er een Fons Verplaetse komen voor de Antwerpse haven? De drie operatoren van terminals aan de Schelde - Hessenatie, Katoen Natie/Seaport Terminals en Noord Natie - beconcurreren elkaar op leven en dood. Leuk voor de klanten, want de tarieven zijn daardoor sterk gezakt. Maar intussen fuseren in andere grote havens de operatoren en bereiden zij zich voor op de échte concurrentie: die tussen de havens en tussen de operatoren van die havens. Rotterdam is voorgegaan in deze ontwikkeling met één terminal ( ECT) en die is er gekomen onder (zachte?) druk van de overheid. Zou het onzinnig zijn als het Antwerpse Havenbedrijf zijn concessiepolitiek inzet om de ruziemakers tot schaalvergroting te dwingen? Pikken de naties in op het betoog van Etienne Schouppe in Trends van 13 mei 1999, die toen pleitte voor een fusie en daarin ook een rol zag weggelegd voor de NMBS? Speelt Schouppe de rol van Verplaetse in dit dossier? Een samensmelting leidt tot een tariefverhoging voor de klanten (maar deze zijn, zeggen deskundigen, daarvoor vrij ongevoelig - Antwerpen heeft andere troeven) en een stijgende winstgevendheid voor de ene operator. Negatief zou kunnen zijn dat zo'n operatie bij Hutchinson Whampoa (nu al aanwezig in ECT-Rotterdam en Felixstowe) een participatie in de nieuwe super-operator uitlokt. "Waarschijnlijk zal de Europese Commissie in dat laatste scenario ter bescherming van de concurrentieregels reageren," weet een Antwerpse havenbaron. "Net zoals ze ook de voorgenomen fusie tussen de tankopslagbedrijven Pakhoed en Van Ommeren heeft onderuitgehaald." Eén stap in de richting van een meganatie is al gezet: Noord Natie en Hessenatie zouden volgens insiders concrete fusieplannen hebben. "Katoen Natie-topman Fernand Huts past niet in dit plaatje," weet een insider. "De persoonlijke gevoeligheden over en weer zijn te groot." Bij het Havenbedrijf doet men de piste van een "gestuurde fusie" informeel af als "dirigisme, dat niet meer van deze tijd is". Ondertussen gaat de energie van de drie naties wel naar de intra-Antwerpse, en minder naar de Europese concurrentie. Moeten we over tien jaar, zoals voor de operatie-Verplaetse, opnieuw een mislukking melden?