De prijs van basismetalen schoot de voorbije jaren explosief omhoog, gedreven door de vraag uit China en een goed boerende wereldeconomie. De London Metal Exchangeprijs voor koper klom van 3684 dollar per ton in 2005 tot 6725 dollar per ton in 2006, een gemiddelde stijging van ruim 80 %. Vandaag schommelt de LME-prijs rond 7000 dollar per ton. Cumerio noch de twee overnamekandidaten die azen op de Belgische koperverwerker, Norddeutsche Affinerie (NA) en A-Tec profiteren van die hausse. "Integendeel, het tekort aan koperconcentraat sinds eind 2006, dat volgens de meeste analisten ook in 2007 zal aanhouden, leidt tot dalende winstmarges bij koperverwerkers," zegt Christine Meilton, koperanalist bij CRU-group, een onafhankelijke Londe...

De prijs van basismetalen schoot de voorbije jaren explosief omhoog, gedreven door de vraag uit China en een goed boerende wereldeconomie. De London Metal Exchangeprijs voor koper klom van 3684 dollar per ton in 2005 tot 6725 dollar per ton in 2006, een gemiddelde stijging van ruim 80 %. Vandaag schommelt de LME-prijs rond 7000 dollar per ton. Cumerio noch de twee overnamekandidaten die azen op de Belgische koperverwerker, Norddeutsche Affinerie (NA) en A-Tec profiteren van die hausse. "Integendeel, het tekort aan koperconcentraat sinds eind 2006, dat volgens de meeste analisten ook in 2007 zal aanhouden, leidt tot dalende winstmarges bij koperverwerkers," zegt Christine Meilton, koperanalist bij CRU-group, een onafhankelijke Londense associatie van analisten en consulenten voor basismetalen. De kopermarkt blijft krap en dus profiteren de mijnbouwmaatschappijen van de hausse, terwijl de koperverwerkers tegen slinkende TC/RC-marges aankijken. TC staat voor 'treatment charge' of verwerkingsloon om het door de mijnbedrijven aangeleverde concentraat tot anodekoper te verwerken. RC is de afkorting van 'refining charge' of raffinageloon voor het verwerken van koperanodes tot geraffineerd zuiver kopermetaal (kathodes). Cumerios winstmarge stijgt niet evenredig met de koperprijs, de verwerkings- en raffinagelonen zijn doorslaggevend. En volgens CRU-group daalden die voor jaarlijkse contracten van een goede 28 dollarcent per pond in 2005 tot 15,4 dollarcent in 2007. "Elke daling van de TC/RC met 1 dollarcent resulteert in een daling van het operationeel resultaat van Cumerio met ongeveer 5 miljoen dollar," zegt Frank Vandenborre, investor relations manager bij Cumerio. "Nochtans hebben we deze daling voor 2007 kunnen anticiperen door een aantal contracten tijdig af te sluiten." Cumerio verzekert zijn toekomstige behoeften aan concentraat via langetermijncontracten van drie tot acht jaar. De verwerkingslonen van deze contracten worden echter jaarlijks onderhandeld, maar de marges worden door de grote mijngroepen eerst bedongen in Azië, vooral met China, Japan en India. Deze onderhandelingen zetten dan ook de toon voor contracten in Europa en de rest van de wereld. De snelgroeiende Chinese en Indiase economieën hebben de vraag naar koper opgevoerd en er is dan ook sterk geïnvesteerd in nieuwe lokale installaties voor koperverwerking. Deze nieuwe spelers willen kost wat kost concentraten bemachtigen, kopen meer dan de traditionele spelers op de spotmarkt en zijn bereid lagere TC/RC-voorwaarden te aanvaarden dan de Europese koperverwerkers. Volgens The International Copper Study Group in Lissabon steeg de vraag naar geraffineerd koper op de wereldmarkt in 2006 met 2,5 % tot een recordhoogte van 17 miljoen ton kopermetaal. Die stijgende vraag zet zich ook in 2007 door. Bij TC/RC-onderhandelingen kunnen mijngroepen een zwaarder gewicht in de schaal leggen dan koperverwerkers. Een fusie van Cumerio met NA zou voor het eerst leiden tot de vorming van een grote Europese smelter- en raffinagegroep met capaciteit voor één miljoen ton kopermetaal. Zodoende zou de eerste stap worden gezet naar een groter platform voor een sterkere onderhandelingspositie en de vorming van een belangrijke speler op wereldvlak. In een context waar Chinese en Indiase smelters de TC/RC-prijs sterk bepalen, zou de fusiegroep op termijn zijn plaats kunnen opeisen in het debat. "Het is een kwestie van omvang. Hoe groter je raffinagecapaciteit, hoe sterker je onderhandelingspositie. Aan de basis blijft echter het evenwicht tussen het aanbod van concentraat en de capaciteit voor raffinage het belangrijkste," schetst Patrick Van Den Bossche, directeur Metaal en Materialen bij Agoria. E.B.