Fuji Hunt in St.-Niklaas is een buitenbeentje onder de bedrijven met Japanse eigenaars. Het management is er integraal Belgisch.
...

Fuji Hunt in St.-Niklaas is een buitenbeentje onder de bedrijven met Japanse eigenaars. Het management is er integraal Belgisch."De grootste investering gebeurde hier eigenlijk in 1989, toen Fuji Japan de vestiging overnam van de Amerikaanse Olin Corporation, die haar chemische aktiviteiten afstootte. Het ging om drie bedrijven, waarvan dit het grootste is. De totale transaktie kostte meer dan 2 miljard frank. Voor Sint-Niklaas betekende dit toen een investering van een klein miljard, waar echter geen haan naar kraaide, " vertelt algemeen direkteur Paul Borloo. Het initiatief betekende het behoud van 160 jobs. Het Fuji-logo op de fabrieksgebouwen werkt overigens vrij verwarrend voor wie al eens zelf naar het vogeltje laat kijken. De filmpjes, pocket- en wegwerpcamera's hebben maar zijdelings te maken met de aktiviteiten van de Belgische Fuji-dochter. Borloo verduidelijkt : "Wij behoren 100 % tot de Fuji-groep en zitten voor 100 % in de fotografie. Maar we hebben niets te maken met de konsument. Wij produceren chemicaliën waarin fotografische emulsies ontwikkeld worden. "Ook voor de donkere kamers van de betere fotoliefhebber kan Fuji Hunt niet zo veel betekenen. Het bedrijf werkt overwegend voor de grafische sektor, de grote fotolaboratoria als Spector en de medische radiologie. Sint-Niklaas bevoorraadt Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Fuji Hunt Singapore doet hetzelfde voor Azië, Australië en Nieuw-Zeeland en Fuji Hunt Amerika voor Canada, de VS en Zuid-Amerika. In de drie gevallen gaat het om de voormalige Olin-vestigingen.Fuji Hunt Sint-Niklaas is een buitenbeentje in de Japanse bedrijfswereld. De arbeiders werken met Japanse zin voor organizatie, akkuratesse en kwaliteit en toch is er in geen mijlen een Japanner te bespeuren die over de schouders meekijkt. Kommentarieert Paul Borloo : "Het management is een zuiver Belgische aangelegenheid. Meer nog, mijn voorganger en kollega is op dit moment direkteur van een Amerikaanse vestiging. De keuze om de zaken over te laten in Vlaamse handen schijnt hen te bevallen. "Fuji Hunt investeerde in 1993 bijna 236 miljoen, hoofdzakelijk in een nieuwe tank voor chemicaliën. De tank vormt slechts één schakel in een totaal modernizeringsproces dat al in 1990 werd opgestart. De laatste jaren legt Fuji erg zware aksenten op het ekologische aspekt. In zekere zin werkt de onderneming zelfs langzaam maar zeker het verbruik van de eigen volumes tegen. Zegt Borloo : "Wij hebben produkten geïntroduceerd waarvan het verbruik steeds maar daalt. Er zijn geen alternatieven. We zitten inmiddels in een marktpositie waarin het, in tegenstelling tot vroeger, onmogelijk is om nog 20 à 25 % te groeien. Maar we hoeven niet te panikeren. De groep is groot genoeg om ons andere taken te geven. "Fuji Hunt Sint-Niklaas werkt met 5 buitenlandse verkoopafdelingen, nog eens goed voor een 35-tal jobs. Het geheel verwezenlijkt een gekonsolideerde omzet van bijna 2 miljard.PPGPAUL BORLOO (FUJI HUNT) Vlamingen managen volgens de Japanse metode.