Na een opleiding Rechten en Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Clermont-Ferrand trok de Fransman Gérard André naar Parijs, waar hij zich bezighield met de export van vee. Hij kwam terug naar zijn regio en werkte enkele jaren in Vichy als directeur van het kuuroord. De volgende stap in zijn carrière bracht hem bij de groep Eurothermes, dat in Frankrijk therapeutisc...

Na een opleiding Rechten en Politieke Wetenschappen aan de universiteit van Clermont-Ferrand trok de Fransman Gérard André naar Parijs, waar hij zich bezighield met de export van vee. Hij kwam terug naar zijn regio en werkte enkele jaren in Vichy als directeur van het kuuroord. De volgende stap in zijn carrière bracht hem bij de groep Eurothermes, dat in Frankrijk therapeutische kuuroorden beheert. Van André werd verwacht dat hij de groep zou diversifiëren en naast het therapeutische ook het ontspanningsaspect in de kuuroorden zou uitwerken. André: "Ik moest een kuur- en ontspanningscentrum opstarten in Andorra." Hij bleef er zes jaar, waarna hij de leiding nam van het kuuroord van Ax-les-Thermes in de Pyreneeën. Zijn volgende opdracht bracht hem naar Zwitserland, voor de reorganisatie van het kuuroord van Lavey-les-Bains. Onder zijn bewind steeg het bezoekersaantal tussen 2000 en 2002 van 80.000 naar 435.000. De CEO van Eurothermes zag in André de geknipte man om het nieuwe Spa te lanceren. Er zat echter een kink in de kabel. "In de vorige scenario's hadden we het volledige dossier in handen, maar hier tekende Eurothermes een overeenkomst met Spa Monopole om het kuuroord te exploiteren. Wij zijn niet tussengekomen in de uitwerking van het concept, behalve op één belangrijk punt: het buitenzwembad." Het idee om in Spa een volledig nieuw kuuroord uit te bouwen, bestaat al minstens vijftien jaar. Er werd een concessieovereenkomst opgesteld tussen de intercommunale Aqualis en de concessiehouder Spa Monopole. De exploitatie werd toevertrouwd aan Eurothermes. "Mijn rol bestond erin nieuw personeel aan te werven, met de wetenschap dat we het oude personeel opnieuw moesten aanwerven. Ik moest ook de commerciële opstart regelen. Mijn grootste uitdaging is het bedrijf opnieuw rendabel te maken en het merk Spa in de kijker te zetten." Naam: Gérard André. Was: hoofd kuuroord Lavey-les-Bains (Zwitserland). Is: hoofd kuuroord Spa. Vrije tijd: joggen, rugby. Jacqueline RemitsAndré vervijfvoudigde het aantal bezoekers van een Zwitsers kuuroord. Lukt dat hem ook in Spa?