Van Lanschot Bankiers is ambitieus in Vlaanderen. Zijn grootste aandeelhouder is de Frieslandbank. Samen vormen ze een sterk duo. Een voorbeeld van regio-bankieren zonder grenzen.
...

Van Lanschot Bankiers is ambitieus in Vlaanderen. Zijn grootste aandeelhouder is de Frieslandbank. Samen vormen ze een sterk duo. Een voorbeeld van regio-bankieren zonder grenzen.Locatie : Oranjewoud, FrieslandAge Offringa, bestuurder van de Frieslandbank, ontvangt Trends in het Landgoed Oranjewoud, een majestueus buitengoed in Oranjewoud, net buiten Heerenveen. Dit is hartje Fryslân. Het Landgoed Oranjewoud was het zomerverblijf van de Friese Nassaus, in de 18de eeuw de stadhouders van Nederland. Tijdens de Franse revolutie brandde het paleis af en in 1829 werd het huidige Landgoed gebouwd, dat sinds 1973 eigendom is van de Frieslandbank en gebruikt wordt als officiële ontvangstruimte en opleidingscentrum. De Nederlandse bankiersmarkt wordt beheerst door het drietal ING, ABN-Amro en Rabo. Daarachter floreren in de schaduw een reeks regionale en/of gespecializeerde banken. Eén daarvan is de Frieslandbank ; na Rabo de nummer twee in de provincie Friesland, met een marktaandeel dat varieert naargelang van het produkt van 25 tot 35 %. Inmiddels beperkt de Frieslandbank waar het commercieel personeel verplicht tweetalig, Nederlands en Fries, is zich niet langer tot de provincie met de elf steden. "Groningen, Drenthe en Noord-Holland zijn nu het nieuwe jachtterein, " zegt Age echt Fries Offringa. Sinds de hechte samenwerking met Van Lanschot Bankiers is de Frieslandbank onrechtstreeks ook in het zuiden van Nederland aktief. En nu Van Lanschot een oogje heeft laten vallen op Vlaanderen, ook tot bij ons. "We zijn zelfs direkt aktief in Vlaanderen", zegt Age Offringa. "Voor uitgeweken rijke Friezen en voor Friese ondernemingen aktief in België. "SAMENWERKING.De oorsprong van de Frieslandbank ligt in 1913, wanneer een aantal Friese zuivelfabrieken een bank oprichten, de Coöperatieve Zuivelbank. Klanten waren de zuivelfabrieken en andere koöperatieven, geen partikulieren. De Zuivelbank was vanouds aangesloten bij de Coöperatieve Raiffeisenbank (later Rabo). Na de Tweede Wereldoorlog bloeide de zuivelsektor fors op, maar de Zuivelbank kon niet voldoen aan de gevraagde financieringen. Ze wou daarom kantoren openen om zo spaargeld van partikulieren aan te trekken. Dat was echter onmogelijk in de Rabo-struktuur : vandaar dat in 1963 de wegen van Rabo en de Zuivelbank scheidden. Vanaf dan begon de groei : openen van kantoren, partikulieren als klant, verandering van naam in Frieslandbank (in 1970), uitbreiding vanaf '90 buiten Friesland, verandering van CV naar NV (aandeelhouder is nu de Vereniging Frieslandbank, waarvan de vroegere koöperaties lid zijn, met als voornaamste de Noordelijke zuivelindustrie Frico Domo, thans Friesland Dairy Foods geheten). "We hadden ons opgewerkt tot een middelgrote bank, " zegt Age Offringa. "Maar soms verloren we klanten omdat we niet sterk genoeg stonden in private banking en vermogensbeheer. De Friese boeren stoppen hun geld niet meer in de kous. Ook voor sommige grote kredieten schoten we al eens te kort. Daarom zijn we eerst een samenwerking later werd dat een kapitaalparticipatie van 25 %, goed voor 21 % in stemrechten aangegaan met Van Lanschot Bankiers. Van Lanschot is gespecializeerd in vermogensbeheer. We verwijzen sommige klanten door naar hen, of nemen Van Lanschot-produkten over. " Van Lanschot overweegt ook een participatie in de Frieslandbank, dixit Bert Heemskerk, voorzitter van de raad van bestuur van Van Lanschot.GROEI.Frieslandbank is vandaag een algemene bank met alle mogelijke produkten, ook verzekeringen, beleggingsfondsen en een participatiefonds met venture-kapitaal. De bank telt ruim 60 kantoren, er komen er binnenkort nog drie of vier bij. "Niet te veel, " zegt Age Offringa, "met de mogelijkheden van electronic banking in het Nederlands en het Fries is dat niet nodig. " Op de nieuwe markten tracht Frieslandbank zich een plaats te veroveren dank zij zijn eigen commerciële aanpak. Offringa : "Wij staan erg dicht bij het ondernemen en reageren erg snel. We zijn vlotter. Als regionale bank kennen we ook de mensen en de bedrijven. Is het een degelijke of een wilde familie ? Wij kunnen dat beter inschatten dan een grootbank. "In 1993 heeft die aanpak geen windeieren gelegd. Het balanstotaal nam toe met 10 % tot 6 miljard gulden. De nettowinst steeg met 35 % tot ruim 20 miljoen gulden. In het hoofdkantoor in Leeuwarden Ljouwert in het Fries geen bezorgde gezichten. "Ook '94 is goed geweest, " zegt Age Offringa, die ook al komen de cijfers pas eind april naar buiten al een beetje in zijn kaarten laat kijken. "Het balanstotaal zal verder stijgen naar 6,3 miljard gulden. Het saldo van de baten en lasten bedroeg in '93 32 miljoen en zal in '94 18 tot 20 % hoger liggen. De nettowinst stijgt met slechts 10 %, een gevolg van enkele reserveringen. De betere cijfers zijn te danken aan de groei van de bank en aan een betere rentemarge. Het rendement is verbeterd. De solvabiliteit is onveranderd sterk. "Voor '95 twee prioriteiten : de commerciële uitbouw buiten Friesland en de verdere uitbouw van synergieën met Van Lanschot Bankiers. "De resultaten kunnen in '95 nog licht verbeteren, " besluit Age Offringa optimistisch.G.M.AGE OFFRINGA (FRIESLANDBANK) Frieslandbank breekt uit de provincie Friesland.